leftcenterrightdel
 Buổi làm việc của phóng viên với các cơ quan, đơn vị Huyện ủy Thăng Bình xoay quanh nội dung công tác lãnh chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng các cấp trên địa bàn huyện.

Quan tâm lãnh chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội

Đảng bộ huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) hiện có 70 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng với trên 5.242 đảng viên, trong đó có 27 Đảng bộ (gồm 22 Đảng bộ xã, thị trấn; 03 Đảng bộ cơ quan, 02 Đảng bộ doanh nghiệp) và 43 Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, 237 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Với hệ thống TCCS Đảng và đội ngũ đảng viên thuộc diện đơn vị đông và lớn của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam như kể trên, Ban Thường vụ huyện ủy Thăng Bình ngay sau khi tiếp thu các văn bản chỉ đạo đại hội đảng các cấp của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Nam đã chủ động tổ chức quán triệt và cụ thể hóa, tập trung lãnh, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đến tận các TCCS Đảng và đội ngũ đảng viên trên địa bàn toàn huyện, qua đó đã nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội các chi, đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thông tin về công tác này, đồng chí Nguyễn Đức Tám, Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình cho biết, ngoài việc cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của trên như ban hành Kế hoạch về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thăng Bình lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Huyện ủy còn ban hành Thông báo số 520-TB/HU, ngày 26/12/2019 về kế hoạch làm việc với các địa phương về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Theo đó, huyện đã thành lập 03 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn tiến hành làm việc với các địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội tại Đảng ủy 22 xã, thị trấn. Đồng thời ban hành Quyết định phân công Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách, chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Nhằm tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo đại hội tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy  cũng đã tiến hành thực hiện công tác rà soát bổ sung và phê duyệt quy hoạch nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ủy quyền để chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo cơ sở tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch chuẩn bị cho công tác nhân sự, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo củng cố, kiện toàn một số chức danh chủ chốt tại các địa phương và các cơ quan phòng, ban của huyện….”- đồng chí Nguyễn Đức Tám thông tin thêm.

Song với công tác chỉ đạo trên, để có cơ sở rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội Đảng bộ các xã, thị trấn, ngày 25/11/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình còn ban hành Kế hoạch số 152-KH/HU về tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, huyện đã chọn Đảng ủy xã Bình Nam làm đại hội điểm; thành lập Tổ công tác giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đại hội điểm này.

“Song song với quá trình chỉ đạo đơn vị chuẩn bị đại hội điểm, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình cũng thường xuyên đôn đốc thực các nhiệm vụ phục vụ Đại hội chi, đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai thực hiện việc xây dựng báo cáo chính trị, chuẩn bị nhân sự phục vụ đại hội đúng theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; thường xuyên báo tiến độ tổ chức, triển khai công tác chuẩn bị đại hội tại các địa phương, đơn vị về Ban Thường vụ Huyện ủy vào thứ 6 hằng tuần để Ban Thường vụ kịp thời theo dõi, chỉ đạo”- Phó Bí thư huyện ủy Nguyễn Đức Tám chia sẻ.

Ngoài những công tác trọng tâm kể trên, đại diện Huyện ủy Thăng Bình cũng cho biết thêm là huyện này còn rất quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó,  công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng được chia làm 03 đợt gồm, Đợt 1: Từ tháng 01 năm 2020 đến thời điểm hoàn thành Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội đại biểu đảng bộ huyện; Đợt 2: Từ sau đại hội đảng bộ huyện đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII; Đợt 3: Tuyên truyền từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã chỉ đạo Văn phòng Huyện ủy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác biên tập xây dựng báo cáo chính trị  đại hội chi, đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với thành phần dự tập huấn gồm: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã, thị trấn; Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; cán bộ phụ trách Văn phòng Đảng ủy. Trong khi đó, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy và các địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành tổ chức đại hội. Đến nay, toàn huyện đã có 186/237 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đã hoàn thành đại hội chi bộ; 186/237 chi bộ thuộc các Đảng bộ cơ sở đã đại hội, đạt tỷ lệ 78,48% và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 02/2020.

leftcenterrightdel
 Trung tâm hành chính huyện Thăng Bình được vệ sinh dọn dẹp khang trang hướng về đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp diễn ra.

Chú trọng chất lượng văn kiện và nhân sự đại hội

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình đã thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức và phục vụ Đại hội.

Sau khi thành lập, các tiểu ban này đã xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ của từng Tiểu ban đúng theo tiến độ. Đến nay, các tiểu ban trên cũng đã làm việc với Đảng ủy 22 xã, thị trấn để nắm tình hình và chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ công tác chuẩn bị đại hội. Qua đó giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ phụ trách, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cấp cơ sở, nhất là đã bám sát tình hình thực để tế kịp thời báo cáo và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Tuy nhiên, kết quả đáng kể nhất mà các tiểu ban, tổ công tác do Huyện ủy Thăng Bình thành lập, phân công phụ trách cơ sở chỉ đạo đại hội đã giúp các cấp ủy, địa phương, đơn vị xây dựng, hoàn thành các văn kiện và công tác nhân sự khá chu đáo.

Đặc biệt, để tiếp tục tổng hợp, biên soạn, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị lần 3, đến nay Tiểu ban Văn kiện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị của lãnh đạo các các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ở tỉnh; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tiền nhiệm của huyện; các tầng lớp nhân dân trong toàn huyện. Đây là việc làm quan trọng và hết sức cần thiết nhằm góp phần to lớn tạo thành công cho đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện tới đây.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị nhân sự, Tiểu ban nhân sự cũng đã có nhiều tham mưu, nắm bắt tình hình để giúp Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình rà soát, bổ sung quy hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, thị trấn và huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

“Theo dự kiến, số lượng Cấp ủy viên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đàng bộ huyện là 41 đồng chí (không tính cán bộ tỉnh luân chuyển theo Quyết định số 362-QĐ/TU, ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam) và có số dư là 05 đồng chí, đạt tỷ lệ 12,19% đưa vào danh sách dự kiến bầu cấp ủy khóa mới với tổng số nhân sự giới thiệu là 46 đồng chí. Trên cơ sở danh sách quy hoạch đã được phê duyệt, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy cho thấy đã đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là về trình độ cao cấp lý luận chính trị, trình độ đại học chuyên môn trở lên, ngoại ngữ, tin học, quản lý nhà nước… phù hợp với từng ngành, lĩnh vực”- đồng chí Nguyễn Đức Tám, Phó Bí thư Huyện ủy Thăng Bình thông tin thêm./.

Bài, ảnh: Đình Tăng