leftcenterrightdel
 Toàn cảnh cuộc họp .(Ảnh: Báo An Giang)

Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đóng góp ý kiến, tập trung nhấn mạnh về một số vấn đề trọng tâm, như: Bố cục, khâu đột phá; quan điểm định hướng, phát triển của tỉnh An Giang theo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị. Đa số các thành viên Tiểu ban Văn kiện đều cơ bản thống nhất về bố cục, kết cấu, hướng phát triển của đề cương chi tiết.

Cùng với đó, các đại biểu đã đề xuất, góp ý, làm rõ hơn những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, các khâu đột phá trong Dự thảo Đề cương chi tiết báo cáo đã đề cập. Trong đó, tập trung góp ý thêm vào chủ đề, phương châm, kết cấu, những nội dung chính, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu, nhóm chỉ tiêu, giải pháp phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện lưu ý: Việc xây dựng Đề cương báo cáo chính trị, chuẩn bị Văn kiện đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng vì vậy Tiểu ban Văn kiện tỉnh cần tập trung xây dựng Đề cương văn kiện đại hội đảm bảo tính khái quát, khoa học, hợp lý; phản ánh bao quát những kết quả đã đạt được, nguyên nhân, hạn chế, yếu kém, bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp trọng tâm cho sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh An Giang.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang đề nghị: Tổ biên tập tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tập hợp đầy đủ những ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề cương trong thời gian sớm nhất theo các định hướng phù hợp chủ trương chung của Trung ương.

Tường Linh