leftcenterrightdel
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bầu ra Ban Chấp hành khóa mới. (Ảnh: Nguyễn Văn Trang)  

Trong số 71/71 tổ chức cơ sở đảng, có 15 đảng bộ xã, 2 đảng bộ thị trấn, 4 đảng bộ cơ quan, 50 chi bộ; Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc tổ chức đại hội bầu trực tiếp Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn đánh giá, các chi, đảng bộ đã có sự chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, bám sát yêu cầu chỉ đạo của Trung ương. Tỉnh ủy, Huyện ủy, các cấp ủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tổ chức thực hiện các bước theo quy trình. Công tác chuẩn bị nhân sự để trình đại hội đúng theo hướng dẫn của cấp trên, cơ bản đảm bảo theo các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi, số lượng.

Đáng chú ý, tỷ lệ nữ trong cấp ủy được nâng cao đáng kể so với nhiệm kỳ trước. Cụ thể, tổng số cấp ủy được bầu là 388 người, trong đó có 94 nữ, tỷ lệ 24,2% (nhiệm kỳ trước 17,4%). Ban Thường vụ có 96 người, trong đó có 14 nữ, tỷ lệ 14,5% (nhiệm kỳ trước 11,32%).

Đối với chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đã có 309/324 chi bộ tổ chức đại hội, 15 chi bộ công an các xã mới thành lập nên không tổ chức đại hội.

Trước đó, xác định đại hội chi, đảng bộ là nhiệm vụ quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị của cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Huyện Hoài Nhơn đã chỉ đạo các đảng ủy cơ sở tập trung hướng dẫn, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ làm tốt các khâu từ chuẩn bị nhân sự đến văn kiện theo các bước quy định. 

Theo đó, các chi, đảng bộ đã tiến hành đại hội đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, bảo đảm số lượng, chất lượng và cơ cấu. Các đại hội cơ sở đều diễn ra trong không khí phấn khởi, phát huy được tính dân chủ, đoàn kết, đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên. 

Hiện nay, Đảng bộ huyện Hoài Nhơn đang tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 4/2020.

* Vừa qua, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở đầu tiên của tỉnh, thực hiện thí điểm bầu trực tiếp Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy.

Theo Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc phát triển kinh tế; hầu hết các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV đã đề ra. Năm 2019, tổng sản phẩm địa phương đạt 522 tỷ đồng, tăng 80,3% so với năm 2015. Đời sống người dân được cải thiện rõ rệt với thu nhập bình quân đầu người 47,5 triệu đồng/người/năm (tăng 21 triệu đồng so với năm 2015), tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,3% (giảm 11,1%).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ chiếm 75,6%; nông, lâm nghiệp hiện chỉ còn 24,4% (nghị quyết 30%). Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và các chế độ, chính sách an sinh xã hội được chăm lo, thực hiện đầy đủ. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao...

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh luôn được xác định là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc. Đảng ủy xã luôn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác chính trị tư tưởng, chú trọng nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và giám sát” đã mang lại niềm tin và sự ủng hộ to lớn của cộng đồng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của xã, qua đó giúp xã đạt được nhiều kết quả lớn. Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn đề nghị Đảng bộ xã Hoài Châu Bắc tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển nhanh lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; ưu tiên lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa phù hợp với quy hoạch phát triển thị xã Hoài Nhơn trong tương lai.

Ðại hội đã tiến hành bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, bầu 5 người vào Ban Thường vụ Đảng ủy xã và 5 người vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã. Ban Chấp hành Đảng bộ xã bầu Bí thư Đảng ủy xã. Đồng chí Ngô Văn Thành được bầu tái đắc cử Bí thư Đảng ủy xã Hoài Châu Bắc, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Thùy Trang (tổng hợp)