leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Đặng Nở) 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Quảng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ, cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy  cùng tham dự.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong năm 2019, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng bộ thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Cùng với đó, hoạt động của Bộ phận Thường trực Thành ủy và Tổ giúp việc của Bộ phận Thường trực Thành ủy cũng diễn ra nghiêm túc và hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, ngoài những kết quả đạt được, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) còn gặp một số khó khăn, hạn chế, trong đó có tình trạng nắm bắt dư luận xã hội thiếu nhạy bén, công tác cải cách hành chính chưa thật sự đầy đủ và thái độ, tinh thần làm việc chưa phù hợp của một số cán bộ trong những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý đất đai, môi trường, đô thị, cấp phép xây dựng…

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng từ thành phố đến cơ sở quán triệt quan điểm xuyên suốt trong năm 2020 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn chặt với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới  Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đối với công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Trương Quang Nghĩa đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ vào các quy định của Trung ương, Thành ủy; chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài; điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội, quan tâm bố trí cán bộ tại những địa phương, cơ quan, đơn vị và những nơi có khó khăn, phức tạp, cần tăng cường cán bộ. Ban Tổ chức Thành ủy cần tập trung theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2019.

Về công việc cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị như sau:

Ban Tuyên giáo thành ủy cần xây dựng chương trình tuyên truyền cụ thể, phù hợp về các ngày lễ lớn trong năm 2020, nhất là Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020- 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, đẩy mạnh hơn nữa việc đấu tranh gỡ bỏ những thông tin xấu, độc, thông tin giả, tuyên truyền sai sự thật trên mạng xã hội, internet.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu kịp thời, chính xác trong công tác thẩm định nhân sự đại hội và chuẩn bị nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII.

Ban Nội chính Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy một số giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong năm 2020, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất; đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá, dự báo tình hình và có giải pháp điều hành phát triển kinh tế-xã hội thành phố./.

Hồng Ngọc (tổng hợp)