leftcenterrightdel

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo đại hội.
(Ảnh: Đình Tăng) 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Học viện Chính trị khu vực III, tiền thân là trường Đảng khu V với hơn 70 năm truyền thống quý báu là tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để phát triển, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ với vai trò là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương khu vực miền Trung- Tây Nguyên, góp phần xứng đáng cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Học Viện Chính trị khu vực III trong nhiệm kỳ qua, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, Đảng bộ Học viện đã không ngừng nỗ lực vượt qua những khó khăn và có những chuyển biến hết sức mạnh mẽ, khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng ủy là toàn diện và đồng bộ trên các mặt công tác; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó chú trọng hai nhiệm vụ Iớn là đào tạo, bồi dưỡng theo đúng vị trí, chức năng, bản sắc trường Đảng và nghiên cứu khoa học; đồng thời tăng cường, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ trực tiếp nhiệm vụ chính trị của Học viện; kỷ cương, kỷ luật từng bước được tăng cường, tạo ra những chuyển biến rất tích cực. Nhờ đó, đã khẳng định được vị thế, uy tín của Học viện Chính trị khu vực III trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên và trong hệ thống Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

“Những kết quả quan trọng trong 5 năm qua của Học viện III dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện là rất to lớn và toàn diện”- GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định thêm. Tuy nhiên, GS.TS cũng lưu ý: Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu và khách mời tham dự đại hội (Ảnh: Đình Tăng).

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn còn những hạn chế, bất cập về chất lượng, số lượng, về Ioại hình đào tạo, bồi dưỡng. Công tác nghiên cứu khoa học nhìn tổng thể vẫn chưa tương xứng với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị khu vực III. Công tác cán bộ chưa khắc phục hiệu quả tình trạng hẫng hụt đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giảng viên, nhất là giảng viên có năng lực và kinh nghiệm. Công tác quy hoạch chưa thật sự gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo từng vị trí công tác đạt các tiêu chuẩn tương ứng để hoàn thành công việc được giao. Việc sàng lọc, thay thế, bố trí cán bộ, viên chức theo năng lực và vị trí công việc vẫn còn bất cập...

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng lưu ý và yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận để làm rõ những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, qua đó  xây dựng định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới đạt hiệu quả, đúng hướng.

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cũng yêu cầu Đại hội cần tập trung trí tuệ, trách nhiệm để lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, khách quan, công tâm vì lợi ích chung, có phẩm chất, năng lực “vừa hồng, vừa chuyên” tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ để đủ sức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III ra mắt đại hội. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khoá mới (Ảnh: Đình Tăng).

Trước đó, Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện các mặt công tác; thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định số 6589-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực III; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, từng bước xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại; nỗ lực khắc phục những khó khăn, luôn giữ vững đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện III lần thứ XIII và đạt được những kết quả quan trọng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình tại Đại hội; đồng thời, Đại hội cũng góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí.

Đại hội đã lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng uỷ Học viện khu vực III khoá XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả, đồng chí Đoàn Triệu Long được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng bộ Học viện Chính trị khu vực III khoá XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết./.

Đình Tăng