leftcenterrightdel
Đảng bộ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

Ngày 20/5/2020 tại TP Hồ Chí Minh, Đảng bộ Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội Đảng bộ SPMB được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Tin tưởng”, với chủ đề: “Phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, tận dụng thời cơ, tạo động lực mới quyết tâm xây dựng Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam trong sáng, uy tín, hiệu quả và phát triển bền vững”.

Tại Đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Trương Hữu Thành Bí thư Đảng ủy đã báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SPMB nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ SPMB đã xây dựng cụ thể các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ SPMB nhiệm kỳ 2015 - 2020, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết chuyên đề về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động; đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ. Lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tổng công ty hàng năm về các công việc và nhiệm vụ quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện trong các năm từ 2015-2019 và Nghị quyết 12/NQ-HĐTV với chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện Kế hoạch 05 năm 2016 – 2020”.

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến đầu năm 2020, Đảng ủy SPMB đã lãnh đạo đơn vị tập trung thực hiện tốt nhiêm vụ chuyên môn. SPMB đã khởi công 49 công trình, đóng điện đưa vào vận hành 57 công trình, với tổng chiều dài đường dây tăng thêm 1828 km (trong đó tăng trên lưới PTC4 là: 1647,6 km; tăng trên lưới PTC3 là: 180.4km); tổng dung lượng các MBA tăng thêm 14.266 MVA (trong đó tăng trên lưới PTC4 là:12.216 MVA; tăng trên lưới PTC3 là: 2050MVA). Tổng giá trị các công trình đưa vào sử dụng đạt 21.276 tỷ đồng.

Nhiều công trình trọng điểm của lưới điện miền Nam được khởi công, đóng điện đúng và vượt trước tiến độ phát điện như lưới điện đồng bộ các nhà máy điện: Vĩnh Tân, Duyên Hải, Sông Hậu, Long Phú, TBA Phan Rí, NCS Vĩnh Tân, NCS Di Linh, Hàm Tân, Đức Trọng. Hoàn thành đưa vào đóng điện 04 TBA 500kV, 05 đường dây 500kV, 10 TBA 220kV, 10 công trình đường dây 220kV.

Từ năm 2017, SPMB đã thực hiện thiết kế và thi công tất cả các trạm biến áp 220kV theo tiêu chí trạm không người trực, với tổng số trạm biến áp không người trực đưa vào vận hành là 02 trạm, góp phần hoàn thành vượt chỉ tiêu chuyển đổi sang vận hành không người trực 60% TBA 220kV EVN giao EVNNPT giai đoạn 2016-2020.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các báo tham luận của các Chi bộ đảng, Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên về những nội dung có liên quan đến các giải pháp thực hiện tốt phướng hướng nhiêm vụ của Đảng bộ SPMB nhiệm kỳ 2020 – 2025, cũng như các kiến nghị đề xuất liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, đời sống tình thần và vật chất cán bộ công nhân viên chức. Bên cạnh đó các đại biểu đã tham gia góp ý các văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Phó  Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng, Phó  Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT đã biểu dương những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo mà tập thể Đảng bộ SPMB đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trong thời gian tới Đảng ủy, lãnh đạo SPMB cần tiếp tục tăng cường quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhiệm vụ của đơn vị; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế lãnh đạo của cấp uỷ trên các mặt công tác; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, gắn với tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; chăm lo đời sống, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi tình huống; phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần rất lớn vào thắng lợi của Đảng bộ SPMB và đóng góp cho thành tích chung của Đảng bộ EVNNPT.

Đồng chí Trương Hữu Thành, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc SPMB đã cảm ơn sự quan tâm và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT, Nguyễn Tuấn Tùng. Đồng thời kêu gọi toàn thể toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên cùng Ban Chấp hành Đảng bộ SPMB, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch chính trị của Đảng ủy EVNNPT giao, cũng như thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ SPMB, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở SPMB với 07 đồng chí, đồng chí Trương Hữu Thành giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đặng Chiến Thắng giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 09 đồng chí đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mạnh Hùng - Quang Thắng