Ban Chấp hành Cục thuế  tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội
(Ảnh: Báo Ấp Bắc)

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Tiền Giang đã thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 49.376 tỷ đồng, đạt 119,41% chỉ tiêu nghị quyết; 100% chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã kết nạp 18 đảng viên mới, đạt 160% chỉ tiêu nghị quyết.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Cao Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Khánh Vy