Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Báo Đồng Tháp)

Ngày 30/6, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đảng bộ được Tỉnh ủy Đồng Tháp lựa chọn làm Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp dự và phát biểu tại Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Đồng thời, bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy. Đồng chí Nguyễn Tấn Lực được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và Nhân dân huyện Châu Thành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành lần thứ XI với quyết tâm chính trị cao. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện toàn diện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Hoạt động của các MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội được phát huy.

Với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, sự tin tưởng của quần chúng Nhân dân, Đảng bộ huyện Châu Thành đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của ngành xây dựng là 551 tỷ đồng, đạt 105,56% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, công tác giảm nghèo bền vững được tập trung thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2019, toàn huyện có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2020, có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 3 xã theo Nghị quyết đề ra).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được cải thiện và phát huy. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả.

 
Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Báo Đồng Tháp) 

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ huyện Châu Thành phấn đấu thu ngân sách tăng bình quân từ 10-15%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 90% dân số; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 72,74%, trong đó lao động qua đào tạo nghề đạt trên 53,17%. Về xây dựng Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, huyện đề ra chỉ tiêu tỷ lệ đảng viên so với dân số đạt trên 3%; tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%...

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị, nhiệm kỳ tới, huyện Châu Thành cần tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng cường hợp tác, liên kết sản xuất; phát triển công nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu nông sản tập trung; kích hoạt phát triển khu vực nông thôn, "lấy người dân là chủ thể, công nghệ là đòn bẩy, sự cầu thị, linh hoạt, sáng tạo của hệ thống chính trị làm điểm tựa". Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương tinh gọn, hiệu quả và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó, Đảng bộ huyện cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò tập hợp nhân dân tích cực tham gia vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội...

Đồng chí Lê Minh Hoan cũng yêu cầu, sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Châu Thành phải khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống bằng tinh thần tiến công mạnh mẽ, sớm đưa huyện Châu Thành phát triển toàn diện./.

Hoàng Mẫn