leftcenterrightdel
Điểm cầu Tỉnh ủy Hà Giang

Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại đầu cầu Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao vai trò lãnh, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Vị Xuyên trong công tác chuẩn bị đại hội. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng, sát với tình hình thực tế; nhân sự Ban chấp hành và các chức danh chủ chốt được chuẩn bị đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan. Công tác trang trí, khánh tiết, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ đại hội đầy đủ, chu đáo; thông tin tuyên truyền được duy trì đẩy mạnh trước và trong đại hội… Đồng thời, cũng cần bổ sung, rút kinh nghiệm một số vấn đề như: Cần có thêm ý kiến thảo luận của đại biểu tại đại hội đối với văn kiện đại hội cấp trên; Đoàn chủ tịch đại hội điều hành nội dung cần bám sát nội dung kịch bản; các ý kiến thảo luận tại đại hội cơ bản bám sát chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm; tuy nhiên còn nặng về liệt kê, báo cáo thành tích chưa nêu cụ thể những vấn đề khó khăn, giải pháp trong quá trình tổ chức thực hiện… 

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ xã Linh Hồ đã bám sát nội dung, chương trình, kịch bản điều hành; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trên cơ sở những kinh nhiệm rút ra từ đại hội điểm, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, các chi, đảng bộ trực thuộc các Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục quán triệt nghiêm, nghiên cứu kỹ Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp. Chuẩn bị chu đáo các văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng. Báo cáo chính trị phải đánh giá sát, đúng tình hình thực tế nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới sát với tình hình thực tế và thế mạnh của địa phương, đơn vị; đồng thời, các chi, đảng bộ tập trung làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảm bảo chất lượng, khách quan, đúng quy trình…/.

Anh -Phương