Tính đến nay, các chi bộ Đảng của tỉnh Hà Tĩnh đã cơ bản tiến hành xong đại hội. 4 đảng bộ cơ sở của tỉnh Hà Tĩnh do Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn để tiến hành đại hội điểm gồm: Đảng bộ xã Thượng Lộc (huyện Can Lộc), Đảng bộ xã Hương Trạch (huyện Hương Khê), Đảng bộ phường Nam Hà (TP. Hà Tĩnh), Đảng bộ Sở Tài nguyên & Môi trường (Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh) cũng đã tổ chức đại hội thành công…

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hương Trạch (Hương Khê) nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Mai Linh)

Để có được những kết quả rất đáng đó, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã xác định công tác tuyên truyền là một nhiệm vụ quan trọng. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, ngày 16/12/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch số 217-KH/TU để chỉ đạo, hướng dẫn nội dung, cách thức triển khai công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đại hội, trong đó có Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU, ngày 28/02/2020 về trang trí khánh tiết đại hội đảng các cấp và một số nội dung liên quan trong tổ chức Lễ chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca. Đồng thời chỉ đạo việc nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá đại hội đảng các cấp. Chủ trì tổ chức các hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh, hội nghị giao ban báo chí hằng tháng, hằng quý để cung cấp, định hướng thông tin về đại hội. Chỉ đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hướng dẫn hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, văn nghệ, thể dục, thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả…

Bám sát các văn bản của tỉnh, 17/17 Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tham mưu cho cấp ủy ban hành kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền sát hợp với địa phương, đơn vị mình và thành lập Tiểu ban Tuyên truyền về đại hội. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, Ban Tuyên giáo các cấp, công tác tuyên truyền về đại hội được triển khai bài bản, kịp thời với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của đại hội đảng các cấp.

Công tác tuyên truyền cổ động trực quan, chỉnh trang đô thị, trang trí nơi công cộng chào mừng đại hội được các địa phương, đơn vị hết sức quan tâm. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã treo gần 1.000 băng rôn, khẩu hiệu; xây dựng và lắp đặt được trên 700 điểm, cụm pa- nô, áp phích; 100% cơ quan, công sở, trường học treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu. Lắp đặt các bảng điện tử phục vụ công tác tuyên truyền tại cơ quan đơn vị… với nội dung chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tuyên truyền các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2020.

leftcenterrightdel
 Các cụm pa-nô, áp phích tuyên truyền đại hội ở xã Kỳ Đồng , huyện Kỳ Anh.  (Ảnh: Mai Linh)

Xác định công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có vai trò rất quan trọng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các tạp chí, trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ, các đài truyền thanh - truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở đã tăng cường tin, bài tuyên truyền theo Kế hoạch 217-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; mở chuyên mục “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Chỉ tính riêng trong quý 1/2020, đã có trên 200 tin, bài trên Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; hơn 300 tin, bài trên các Trang thông tin điện tử các huyện, thị xã, thành phố; trên 300 tin, bài trên các Đài Truyền thanh  cấp huyện phản ánh về công tác chuẩn bị, tiến độ đại hội ở các chi bộ, về các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp.

Cùng với tuyên truyền trực quan, tuyên truyền thông qua hệ thống báo, đài, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ trì tổ chức 3 Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh để quán triệt các kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh về đại hội. Các đồng chí báo cáo viên đã tích cực bám nắm địa bàn, đơn vị phân công để chỉ đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tính đến ngày 20/3/2020, trên phạm vi toàn tỉnh đã tổ chức được 35 hội nghị báo cáo viên cấp huyện và 112 hội nghị báo cáo viên cấp xã, phường, thị trấn với hàng vạn lượt người tham gia.

Các địa phương, đơn vị đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, hướng tới chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. 

Trước những thông tin bịa đặt, xuyên tạc gây chia rẽ, kích động đăng tải trên hệ thống Internet và các trang mạng xã hội phản động, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường đấu tranh, phản bác; đồng thời đề ra những biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng như: Chỉ đạo, phân công các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương về các địa phương, đơn vị cung cấp thông tin, định hướng các vấn đề dư luận quan tâm; tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các thành viên nhóm chuyên gia, tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 tích cực đưa các thông tin chính thống, đăng tải các bài viết phản bác các thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Chính nhờ việc định hướng thông tin kịp thời nên đã giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị, hoạt động của tổ chức, hội đoàn không được pháp luật cho phép… để nâng cao cảnh giác không tin theo, không truy cập và phát tán những thông tin xấu độc làm ảnh hưởng đến đại hội.

Những ngày này, Ban Tuyên giáo các cấp và các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh Hà Tĩnh vừa đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời bám sát chỉ đạo của cấp trên để tuyên truyền, định hướng, hướng dẫn các cấp ủy đảng chủ động, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch tổ chức đại hội phù hợp với diễn biến dịch COVID-19 và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị./.

Hoàng Mạnh