Đây cũng được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ tỉnh Hậu Giang trong giai đoạn này. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã triển khai tích cực, ban hành kế hoạch để cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội đến các cấp ủy đảng trực thuộc nhằm bảo đảm việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp diễn ra đúng tiến độ, quy định. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành Kế hoạch số 153-KH/TU ngày 7-11-2019 về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung liên quan tới đại hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cũng đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU về thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 153-KH/TU về chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Căn cứ các văn bản chỉ đạo, các huyện, thị, thành và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã tiến hành xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt sâu rộng đến từng chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Tỉnh ủy đã thành lập 4 tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Kinh tế - xã hội, Tổ chức phục vụ và tuyên truyền.

Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành 6 quyết định thành lập Tổ giúp việc của các tiểu ban, họp, phân công nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch thực hiện theo lộ trình đề ra. Đồng thời, phân công các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn chỉ đạo toàn diện về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trên địa bàn được phân công phụ trách; chỉ đạo Tổ giúp việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn đối với các đảng bộ. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp được kịp thời; chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở.

Nhìn chung, tình hình tư tưởng cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh ổn định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo quyết liệt, ban hành kế hoạch, mở đợt tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp. Phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp lập thành tích chào mừng đại hội, điển hình là những tấm gương tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XI, XII), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những giá trị của quê hương, con người Hậu Giang “Đoàn kết, nghĩa tình, thủy chung, năng động…”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã chọn Đảng bộ thị trấn Nàng Mau (huyện Vị Thủy), Đảng bộ Sở Xây dựng (thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh) làm điểm tổ chức đại hội cấp cơ sở; chọn Đảng bộ TP. Ngã Bảy, Đảng bộ thị xã Long Mỹ làm điểm đại hội bầu trực tiếp bí thư; Đảng bộ Công an tỉnh làm điểm đại hội cấp huyện. Đồng thời, giao Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chọn từ 2 đến 3 đảng bộ xã, phường, thị trấn đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy; giao các đảng bộ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn từ 1 đến 2 đảng bộ cơ sở làm điểm tổ chức đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung.

leftcenterrightdel

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 thị trấn Rạch Gòi

huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. (Ảnh: Báo Hậu Giang)

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lẫy, Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp, các đồng chí được chọn trong đề án nhân sự nhiệm kỳ mới đều đảm bảo về trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là phải có uy tín trong đảng bộ, đối với nhân dân để sau khi đắc cử vào ban chấp hành, ban thường vụ có thể làm tốt được vai trò, trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao cũng như sự kỳ vọng của quần chúng nhân dân.

Đối với nhân sự cấp ủy tỉnh, sau khi thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tổ giúp việc Tiểu ban đi vào hoạt động, Tiểu ban Nhân sự đã ban hành Kế hoạch xác định các nội dung công việc theo tiến độ yêu cầu; tham mưu Ban thường vụ Tỉnh ủy rà soát quy hoạch cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng số cán bộ được quy hoạch là 108 đồng chí; nữ 14/108 đồng chí (12,96%), trong đó 9 đồng chí tái cử; trẻ 8/108 đồng chí (7,4%), trong đó, 2 đồng chí tái cử.

Đối với những đồng chí cấp tỉnh, cấp huyện không tái cử nhưng còn thời gian công tác từ 24 đến dưới 30 tháng, nếu còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe và có nguyện vọng công tác thì xem xét, bố trí công việc phù hợp (trừ các đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu sớm). Những đồng chí còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết chế độ, chính sách kịp thời theo quy định của Chính phủ.

Đối với cán bộ cấp xã hoạt động theo nhiệm kỳ được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước, hết nhiệm kỳ không được bầu vào chức danh mới, nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được bố trí công tác khác theo quy định, nếu không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì được nghỉ công tác, hưởng chế độ trợ cấp một lần và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu sau đại hội còn tuổi công tác nhưng không tham gia cấp ủy thì cho thôi đảm nhiệm chức danh lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước ngay sau đại hội hoặc vào phiên họp thường kỳ gần nhất của Hội đồng Nhân dân sau đại hội.

Riêng đối với nhân sự Hội đồng Nhân dân, nếu nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu Hội đồng Nhân dân thì để đồng chí đương nhiệm tiếp tục giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương ở tỉnh (11 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy) được tỉnh Hậu Giang ấn định tổ chức từ giữa tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 7 năm nay.

Cụ thể, ở 3 đơn vị điểm của tỉnh Hậu Giang sẽ tổ chức từ ngày 15/6. Đảng bộ thành phố Ngã Bảy và Đảng bộ Công an tỉnh được chọn làm điểm tổ chức đại hội cấp huyện và tương đương, tổ chức đại hội lần lượt từ ngày 15 đến 17/6 và 18 đến 20/6. Đảng bộ thị xã Long Mỹ tổ chức đại hội đại biểu bầu trực tiếp bí thư cấp ủy, tổ chức từ ngày 22 đến 24/6. Đảng bộ thành phố Vị Thanh từ ngày 26 đến 28/6. Cuối cùng là Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, từ ngày 28 đến 30/7./.

K.V (TH)