leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hưng Hà phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội điểm tại xã Liên Hiệp. (Ảnh: Hoàng Thủy) 

Đảng bộ huyện Hưng Hà hiện có hơn 13.400 đảng viên sinh hoạt tại 59 tổ chức cơ sở đảng. Xác định công tác tổ chức đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng nên Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà và các cấp ủy trên địa bàn huyện đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 187 của Tỉnh ủy Thái Bình. Để chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy Hưng Hà ban hành Kế hoạch số 104 về “Xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025” và Kế hoạch số 129 về “Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI và Đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Hà cũng đặt ra yêu cầu công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phải thực hiện phương châm: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu.

Song song với việc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; Huyện ủy Hưng Hà đã thành lập 5 tiểu ban phục vụ đại hội, bao gồm: Tiểu ban nhân sự; tiểu ban hậu cần; tiểu ban nội dung; tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết và tiểu ban phục vụ, bảo vệ đại hội. Đồng thời Đảng bộ thành lập các tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở. Đến nay, 100% chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện đã hoàn thành các văn kiện chuẩn bị cho đại hội. Về phía Huyện ủy, đã hoàn thành báo cáo chính trị đại hội và gửi xuống các chi, đảng bộ để lấy ý kiến tham gia đóng góp.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo UBND huyện Hưng Hà đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2019, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2020. (Ảnh: Nguyễn Tuyết) 

Bên cạnh hoàn thành các văn kiện chuẩn bị cho đại hội, Đảng bộ huyện Hưng Hà đã tập trung chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền, khánh tiết; tiểu ban phục vụ, bảo vệ đại hội xây dựng kế hoạch chuẩn bị chu đáo từ việc trang trí, khánh tiết, sinh hoạt của các đại biểu đến công tác an ninh trật tự nhằm đảm bảo đại hội diễn ra an toàn và thành công. Mặt khác, công tác tuyên truyền về đại hội được Đảng bộ huyện chú trọng, quan tâm xây dựng kế hoạch tuyên truyền theo từng đợt với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, như: Tuyên truyền qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của huyện; qua băng rôn, khẩu hiệu; hệ thống đài phát thanh huyện, xã… Giai đoạn hiện tại, Đảng bộ huyện chỉ đạo tiểu ban tuyên truyền và khánh tiết tập trung tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ đại hội; Quy chế bầu cử trong Đảng; tình hình thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015; việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân vào các văn kiện đại hội… Từ đó, nâng cao nhận thức, ý nghĩa quan trọng của đại hội Đảng các cấp cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, Đảng bộ huyện còn phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội; chỉ đạo các cơ quan tu sửa cảnh quan, khuôn viên đơn vị; vận động nhân dân tích cực dọn vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan nông thôn...

Được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm, đến nay, Đảng ủy xã Liên Hiệp (Hưng Hà) đã triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Việc chuẩn bị tập trung vào các nội dung: Công tác xây dựng kế hoạch và triển khai quán triệt, tuyên truyền, định hướng tư tưởng cán bộ, Đảng viên trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai thực hiện đại hội Đảng bộ xã; kế hoạch lãnh đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đảng ủy xã đã thành lập Ban tổ chức Đại hội và các tiểu ban Đại hội; xây dựng các kế hoạch chuẩn bị Đại hội như kế hoạch chỉnh trang khu công sở, công tác tuyên truyền trang trí, khánh tiết; kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các hoạt động văn hóa, văn nghệ... Đồng chí Nghiêm Quang Sáng - Bí thư Đảng ủy xã Liên Hiệp cho biết, Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2023 sẽ tiến hành trong thời gian 7-15/12/2019. Đảng bộ xã cũng đã lấy ý kiến lần thứ 3 thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Đại hội để tổ chức lấy ý kiến của Ban chấp hành Đảng bộ, các ngành, MTTQ, đoàn thể nhân dân.

Được biết, theo kế hoạch của Đảng bộ huyện Hưng Hà, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2023 sẽ hoàn thành trước 15/01/2020; đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 3/2020 và hoàn thành trước ngày 15/4/2020 (riêng đại hội điểm tại Đảng bộ xã Liên Hiệp hoàn thành trước ngày 15/2/2020). Đại hội Đảng bộ huyện hoàn thành trước ngày 15/5/2020.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà. (Ảnh: Quang Đạo) 

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hưng Hà, xác định công tác tổ chức Đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng nên Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy trên địa bàn huyện đã kịp thời triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy. Các kế hoạch được xây dựng sát với tình hình thực tiễn địa phương. Đến nay, Huyện ủy đã xây dựng xong đề cương tổng quát và chi tiết văn kiện đại hội. Đồng thời rà soát công tác cán bộ, lựa chọn những cán bộ vào cấp ủy khóa mới có đủ tiêu chuẩn chung được nêu tại Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Công tác nhân sự đang được Tiểu ban nhân sự rà soát, thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng.

Trên cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, việc chủ động, tích cực chuẩn bị tốt mọi mặt sẽ là tiền đề quan trọng để đại hội Đảng các cấp huyện Hưng Hà (Thái Bình) diễn ra thành công, đảm bảo đúng thời gian và nguyên tắc đã đề ra./.

Như Quỳnh