Đó là một số kết quả nổi bật được nêu ra trong hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ và ký cam kết năm 2020 do Thành ủy Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tổ chức ngày 15/01/2020.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm 2019, trên cơ sở nội dung ký cam kết thực hiện trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy và người đứng đầu cấp ủy, các chỉ tiêu chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đều đạt và vượt kế hoạch, quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, tăng cường.

leftcenterrightdel

Các Ban, Mặt trận, đoàn thể thành phố Đông Hà ký cam kết trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ năm 2020 với Ban Thường vụ Thành ủy (Ảnh: Việt Anh) 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và cấp ủy các cấp đã chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, duy trì và nâng cao chất lượng học tập và quán triệt nghị quyết, chất lượng thông tin tuyên truyền, đôn đốc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết TW 4 (khoá XII), Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X), đề cao kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, kịp thời định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân.

Cùng với chỉ đạo các Đảng ủy phường thành lập, sáp nhập, sắp xếp các chi bộ đúng quy định, trong năm, Ban Thường vụ Thành ủy Đông Hà đã tiếp nhận 26 TCCS Đảng từ Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh, chuyển giao 2 Đảng bộ cơ sở về Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, giải thể và chuyển giao 4 TCCS Đảng về trực thuộc các Đảng bộ thuộc Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng thời thành lập 3 Chi bộ trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trực thuộc đảng bộ phường, kết nạp 117 đảng viên mới.

Qua đó, Đảng bộ thành phố có 9 TCCS Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 38 TCCS Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 TCCS Đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, cụ thể là tiến hành kiểm tra 25 TCCS Đảng và 70 Đảng viên, giám sát 24 TCCS Đảng và 36 Đảng viên.

Sang năm 2020, cùng với việc thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Đề cao kỷ luật, kỷ cương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nâng cao ý thức, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, Đảng viên”, Đảng bộ thành phố sẽ nỗ lực phấn đấu, quyết tâm chính trị cao hoàn thành tốt các mục tiêu như: 100% TCCS Đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, hoàn thành tốt các nội dung đã ký cam kết, 100% cán bộ, Đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị, kết nạp mới từ 150 Đảng viên trở lên, kiểm tra 4 TCCS Đảng, giám sát 6 TCCS Đảng và 6 Đảng viên, 100% TCCS Đảng, Mặt trận, đoàn thể có mô hình mới về phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Kết luận hội nghị, khẳng định Đảng bộ thành phố đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hành động chính trị nên các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Đông Hà Võ Văn Hưng cho rằng vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: công tác quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận ở một số TCCS Đảng chất lượng chưa cao, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo ở một số cơ quan chưa được kiện toàn kịp thời, nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở còn hạn chế, vai trò tham mưu công tác dân vận ở một số khối dân vận chưa phát huy tốt.

Để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, đồng chí Võ Văn Hưng yêu cầu các cấp ủy Đảng cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ theo hướng tinh, gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đẩy mạnh công tác dân vận, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, đồng thời thực hiện có hiệu quả cao công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng Giấy khen cho 9 TCCS Đảng, 4 tập thể và 5 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, Giấy khen cho 10 tập thể thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở./.

Anh Tuấn (tổng hợp)