Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành tại Đại hội (Ảnh: Khánh Phúc) 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương đều đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đảng bộ xã lần thứ V đã đề ra. Với đặc thù là xã thuần nông và có hơn 80% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung tuyên truyền, định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đồng thời, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa, kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng thực hiện, trong đó Đảng ủy xã đã quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII) của Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác phát triển Đảng được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 15 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn xã lên 78 đồng chí. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ, chính quyền xã Đoàn Kết tiếp tục tập trung làm tốt công tác định hướng người dân phát triển các loại cây trồng chủ lực có hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là cây sầu riêng; đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất theo hướng an toàn VietGAP. Tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2020; chú trọng công tác giảm nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường… Đối với quốc phòng, an ninh, cần chú trọng hơn nữa công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội mà đặc biệt là các khu vực giáp ranh.

Về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng để cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đoàn Kết khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã tại Đại hội. Đồng chí Ka Hem được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết nhiệm kỳ 2020 - 2025.      

An Nhiên