leftcenterrightdel

Đại hội Đảng bộ xã Xuân Thượng (huyện Xuân Trường) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025
Ảnh: Hoàng Luân

Trong đó các đảng bộ: Quân sự tỉnh, Tổng Công ty cổ phần Dệt may Nam Định, Đảng bộ các huyện: Hải Hậu, Ý Yên đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Đảng bộ các huyện: Mỹ Lộc, Nam Trực, Vụ Bản và Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh đã cơ bản hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở.

Cùng với đó, 22/22 đảng bộ, chi bộ được chọn tiến hành đại hội điểm đã hoàn thành đại hội; 23/26 tổ chức cơ sở đảng được chọn tổ chức đại hội thí điểm đã tiến hành đại hội bảo đảm chất lượng, yêu cầu đề ra theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Ngọc Thanh