Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Quân sự huyện Nghi Lộc đã hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tham mưu tới chính quyền địa phương nhiều chủ trương, biện pháp xây dựng, củng cố, tăng cường tiềm lực trong khu vực phòng thủ huyện vững mạnh; thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ trong tình hình mới để chủ động đối phó với mọi tình huống trong giai đoạn 2014 - 2020”; các công trình quốc phòng, hậu cần được quản lý chặt chẽ, bảo đảm yếu tố bí mật; diễn tập phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng hàng năm 100% đạt khá, giỏi; điều động gần 2.500 lượt cán bộ chiến sỹ thường trực và dân quân tự vệ tham gia giúp bà con nhân dân phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng…

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ mới  2020-2025 ra mắt Đại hội. 

Nhờ đó, hàng năm, đơn vị đều hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện cho các đối tượng; chất lượng ngày được nâng cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị; trong đó, lực lượng thường trực có 86% đạt khá giỏi (vượt chỉ tiêu 1%). Nhiều sáng kiến, mô hình huấn luyện đều đạt giải cao cấp quân khu; cấp tỉnh… Đồng thời, làm tốt công tác tuyển gọi thanh niên vào quân ngũ đạt 100% chỉ tiêu; vận động có hiệu quả cán bộ, chiến sỹ ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; “Ngày vì người nghèo”, giúp đỡ các gia đình chính sách, quân nhân xuất ngũ và cán bộ quân đội có hoàn cảnh khó khăn.

 Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự huyện Nghi Lộc xác định hai khâu đột phá: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ Ban chấp hành xã, thị trấn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới và bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị, kỹ thuật cho các nhiệm vụ và an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và an toàn giao thông. 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 5 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên theo đúng quy định về cơ cấu, số lượng./.

Tin, ảnh: Võ Đông