leftcenterrightdel
Chi bộ Vụ Pháp chế, thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. (Ảnh: A.N) 

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Chi bộ Vụ Pháp chế, thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020, Bí thư Chi bộ Vụ Pháp chế - Vụ trưởng Nguyễn Anh Sơn cho biết, là 1 trong 70 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương, Chi bộ thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đảng viên, công chức vận dụng vào thực tế công tác. Nhờ đó đã góp phần ổn định tư tưởng, đảng viên yên tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tập thể Vụ Pháp chế vững mạnh.

Đặc biệt, theo đồng chí Nguyễn Anh Sơn, nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã quán triển, triển khai nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó đã góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, các đảng viên Chi bộ đã nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động và luân chuyển của Đảng, của tổ chức; không vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm;  thực hiện nghiêm quy định về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cứ trú, quy định của đảng ủy cấp trên. Nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã kết nạp và chuyển đảng chính thức cho 3 đảng viên theo đúng quy định.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ giao, Vụ Pháp chế đã kiện toàn công tác tổ chức, các phòng trong đơn vị. Theo đó, Vụ Pháp chế đã phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo, từng phòng và tới từng công chức. Hàng năm, Lãnh đạo Vụ đã động viên, khích lệ và tạo điều kiện thuận lợi để các công chức tham gia các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Đại hội, Chi bộ Vụ Pháp chế đã thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương; bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022 với 3 đồng chí, trong đó, đồng chí Nguyễn Anh Sơn tiếp tục được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Ngô Đức Minh làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Vũ Thị Vân Nga làm chi ủy viên.

Chi bộ Vụ Pháp chế đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, với mục tiêu chung: Chi bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ, công tác đột xuất của Bộ Công Thương giao, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh; đề ra một số chỉ tiêu cụ thể, gồm: 100% đảng viên Chi bộ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và có bản thu hoạch quán triệt và tổ chức triển khai thành công các Nghị quyết của cấp trên; 100% đảng viên Chi bộ đạt mức hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, có ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 1-2 quần chúng ưu tú, tích cực vào Đảng; 100% các nhiệm vụ trọng yếu của Bộ giao cho Vụ làm đầu mối thực hiện bao gồm: tổ chức thực hiện công tác xây dựng, thẩm định, rà soát, hệ thống hoá, kiểm tra, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; phổ biến giáo dục pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong ngành Công Thương được hoàn thành bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý chí trong việc góp ý kiến thảo luận cho xây dựng văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Lê Hoàng Oanh- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Công Thương ghi nhận, Chi bộ đã thể hiện trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo; dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng cống hiến và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, bầu vào Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí cũng đánh giá cao những kết quả, thành tích của Chi bộ trong nhiệm kỳ qua: “Vụ Pháp chế là một đơn vị phụ trách mảng công việc hết sức quan trọng của Bộ. Hàng năm, các đồng chí đã tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ trong việc rà soát pháp lý, ban hành hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Các văn bản này có sự ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống xã hội và sự phát triển kinh tế của đất nước. Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, các đồng chí đã làm rất tốt công tác này, đóng vai trò là người gác cổng về pháp lý của Bộ, không để ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp”.

Đồng chí Lê Hoàng Oanh đề nghị: “Chi bộ Vụ Pháp chế cần tiếp tục phát huy sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ, khắc phục khó khăn; đoàn kết nhất trí, phát huy nguyên tắc tập trung, dân chủ. Đặc biệt, sau đại hội Chi ủy cần sớm xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; hoàn thiện văn kiện của chi bộ, các góp ý văn kiện cấp trên; ban hành các chương trình công tác, quy chế, phân công Ban Chấp hành, ổn định để đi vào hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ mới”.

Đại hội cũng đã bầu 2 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 -2025./.

A.N