Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự huyện Đức Huệ đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, các mục tiêu đề ra. Trong đó, Đảng bộ Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu không ngừng được nâng cao, thực hiện tốt các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị luôn bám sát thực tiễn đơn vị, có nhiều đổi mới, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 100% cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh.

 
leftcenterrightdel
Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội.

Về phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân sự huyện Đức Huệ xác định tập trung thực hiện tốt một số khâu đột phá như: xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, lực lượng vũ trang có chất lượng tổng hợp ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, luôn gương mẫu trong lời nói và việc làm; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành nghiêm quy chế hoạt động đối ngoại quân sự, giữ vững mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, hữu nghị với nước bạn Campuchia; …

 Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời, bầu đại biểu dự đại hội đảng cấp trên đủ tiêu chuẩn, đúng cơ cấu./.    

Tin, ảnh: Biện Văn Cường