Liên hoan tiếng hát cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Ảnh: Thanh Thủy

Theo đó, tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị đánh giá 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Hội nghị sẽ ôn lại giá trị lý luậnthực tiễn sâu sắc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá những thành tựu, bài học kinh nghiệm sau 50 năm thực hiện Di chúc gắn với kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1849- 24/8/2019); đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng biết ơn sâu sắc, sự kính trọng đối với Đảng và Bác Hồ kính yêu, góp phần bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn và Hội thảo khoa học “Dấu ấn tự hào - 70 năm giải phóng tỉnh Bắc Kạn (24/8/1949 - 24/8/2019) được tổ chức vào ngày 23/8 nhằm ôn lại chặng đường lịch sử 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn và kỷ niệm 70 năm Bác Hồ gửi thư cho đồng bào tỉnh Bắc Kạn; đồng thời khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Bắc Kạn; tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của quân và dân Bắc Kạn đánh bại hoàn toàn âm mưu chiếm đóng của địch, buộc địch rút khỏi thị xã Bắc Kạn – Thị xã đầu tiên được giải phóng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Giải bóng chuyền Nam tỉnh Bắc Kạn năm 2019. Ảnh: Hoàng Vũ

Cùng với các hoạt động kỷ niệm nêu trên, trước đó, nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao đã được tỉnh Bắc Kạn tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân như: Liên hoan tiếng hát cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Kạn; Triển lãm ảnh “Bắc Kạn 70 năm xây dựng và phát triển”; Giải vô địch Bóng chuyền Nam tỉnh Bắc Kạn; Giải vô địch Bóng bàn, Cờ tướng tỉnh Bắc Kạn; Giải Bóng chuyền Công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Kạn./.

T. Huyền