Sau 3 ngày làm việc, với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, ngày 7/8, Đảng bộ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Phát, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo,nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; 298 đại biểu đại diện cho hơn 7.700 đảng viên của Đảng bộ huyện.

leftcenterrightdel
  Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025

Thu nhập bình quân đầu người cao nhất trong các huyện miền núi của tỉnh

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, vận dụng sáng tạo, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy Thanh Hóa, gắn với thực hiện 3 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá, trong đó đạt và vượt 26/28 chỉ tiêu chủ yếu trong Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXIV.

Cụ thể, kinh tế của huyện tăng trưởng cao, với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 15%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 99,8 tỷ đồng/năm, vượt 77% so với dự toán tỉnh giao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 41 triệu, tăng gần 1,5 lần so với năm 2015, đây là mức cao nhất trong các huyện miền núi của tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, huyện Thạch Thành đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng nông thôn mới, kết hợp với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi đã góp phần tạo nguồn lực quan trọng cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng với tổng thu hút hơn 3.500 tỷ đồng, xây dựng nông thôn mới với vốn huy động là 972 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay Thạch Thành có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinhh tế - xã hội được quan tâm được xây dựng, bộ mặt đô thị từng bước văn minh, hiện đại... An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao.

Song song với phát triển kinh tế - xã hội, huyện Thạch Thành chú trọng công tác Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ không ngừng được đổi mới và tăng cường, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào thực tiễn của địa phương để ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện đã thực hiện sáp nhập 243 thôn, khu phố xuống còn 199 thôn, khu phố; sáp nhập 6 đơn vị hành chính cấp xã thành 3 đơn vị; kết nạp hơn 1.000 đảng viên mới…

Bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thạch Thành tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế. Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và phát triển đô thị; chăm lo phát triển nguồn nhân lực và giải quyết việc làm. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và đời sống của Nhân dân…

leftcenterrightdel
 Một góc huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Đảng bộ huyện Thạch Thành xác định 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá và 27 chỉ tiêu chủ yếu để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 15%. Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu đạt 73 triệu đồng/người/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 14.500 tỷ đồng; toàn huyện có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ đô thị hóa đạt 25%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm trên 2,3%...

Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Thạch Thành đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời, đề nghị Đảng bộ huyện Thành Thành tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu các huyện miền núi trong tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Thạch Thành cần chủ động xác định rõ động lực, các đột phá, mũi nhọn phát triển, trên cơ sở đó, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo quy hoạch. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và tổ chức lại các hình thức sản xuất; tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện để chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng ưu tiên sản xuất hàng hóa quy mô lớn, công nghệ cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội 

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Văn Phát yêu cầu Đảng bộ huyện Thạch Thành, cùng với phát triển kinh tế, phải giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của địa phương, tạo nền tảng cho phát triển bền vững. Củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Làm tốt công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại chỗ để người lao động tham gia phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình..

Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ và các Đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ huyện cần thường xuyên rà soát, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 12 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí Bùi Thị Mười, Bí thư Huyện ủy Thạch Thành khóa XXIV, tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Tin, ảnh: Quách Phúc