Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái quán triệt, triển khai các văn bản liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Quang Minh)

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng ở khu vực biên giới, hải đảo, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trong đơn vị, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã xác định thực hiện nghiêm túc trong tất cả các khâu. Các khâu, các bước chuẩn bị cho đại hội cũng được triển khai theo đúng kế hoạch, quy định. Đơn vị đang tập trung công tác chuẩn bị nhân sự, quán triệt, phổ biến đầy đủ chủ trương của cấp trên về đại hội đảng bộ các cấp. Đảng ủy chỉ đạo hoàn thành đại hội chi bộ trong tháng 1/2020; đại hội đảng bộ cơ sở hoàn thành trong tháng 4/2020; đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh dự kiến diễn ra trong tháng 7/2020.

Ngay sau khi có hướng dẫn của cấp trên về triển khai đại hội đảng bộ các cấp, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, tổ chức triển khai.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tập trung phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị, thông qua các hội nghị, các buổi sinh hoạt chuyên đề…Các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ đã đưa các nội dung chuẩn bị đại hội vào thảo luận, kịp thời giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh..., từ đó giúp mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị đều nắm vững các quy trình, quy định về tổ chức đại hội và tham gia có hiệu quả vào quá trình chuẩn bị đại hội chi bộ cơ sở. Công tác tuyên truyền, quán triệt được triển khai hiệu quả đã giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp cũng như vai trò của mỗi cá nhân trong việc thực hiện công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, thiết thực góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Thêm vào đó, công tác chuẩn bị nhân sự cũng đã được Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh triển khai thận trọng, khách quan, đúng quy định. Đảng ủy xác định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ tới phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển để lãnh đạo toàn diện. Với phương châm lựa chọn ra những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ, trong sạch về tư tưởng, đạo đức, có lối sống lành mạnh, được quần chúng tín nhiệm cao, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã thành lập bộ phận chuyên trách để tiếp nhận phản ánh của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và quần chúng nhân dân nơi cán bộ biên phòng cư trú, kiểm tra, xác minh làm rõ nếu có...

Bằng việc phát huy tinh thần dân chủ ở cơ sở, các cấp ủy đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy tín nhiệm với các đồng chí dự kiến đưa vào cấp ủy khoá tới. Đến nay, dự kiến nhân sự của các cấp ủy trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành và báo cáo cấp có thẩm quyền phê chuẩn. Các đồng chí trong quy hoạch đều bảo đảm tiêu chí theo quy định và được cấp ủy, chỉ huy đơn vị tiếp tục theo dõi, bồi dưỡng.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Tô phối hợp với Tổ an ninh tự quản bến Bắc Vàn kiểm tra, nắm tình hình địa bàn. (Ảnh: Nguyễn Chiến)

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh còn tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng dịp trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

Trong thời gian chuẩn bị đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh xác định tiếp tục nghiêm túc đánh giá những ưu điểm, kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh sẽ đề ra những nhiệm vụ, giải pháp và mục tiêu nhằm tiếp tục thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp vào năm 2020 cũng như xây dựng Quảng Ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế./.

Minh An (tổng hợp)