leftcenterrightdel
 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: baothanhhoa.vn)

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo báo cáo chính trị trình Đại hội, năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ V, Đảng bộ huyện Quan Sơn đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện với 24/26 chỉ tiêu hoàn thành. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông - lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng thương mại, dịch vụ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt trên 85 tỷ đồng, vượt 12,8% dự toán giao, vượt mục tiêu đại hội. Thu nhập bình quân đầu người đạt 30,2 triệu đồng, tăng 14,2 triệu đồng so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành năm 2020 ước đạt 816 tỷ đồng, gấp 1,7 lần so với năm 2015. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức trên 88%, cao nhất tỉnh Thanh Hóa. Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) có chuyển biến, dự kiến đến cuối năm 2020, toàn huyện sẽ có 3 xã, 46 bản về đích NTM, trong đó có 1 xã NTM nâng cao, 6 bản NTM kiểu mẫu; bình quân các xã đạt 14,5 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức luôn được quan tâm chú trọng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 797 đảng viên mới, trong đó có 569 đảng viên là người dân tộc thiểu số, nâng tổng số đảng viên trong toàn huyện lên 4.070 đồng chí…

Bước vào nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ huyện Quan Sơn đề ra phương hướng là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; chuyển đổi mạnh cơ cấu kinh tế, dựa trên lợi thế là lâm nghiệp, chăn nuôi và thương mại cửa khẩu; tranh thủ tối đa các nguồn lực và kêu gọi đầu tư để cải thiện kết cấu hạ tầng; tiếp tục tăng cường công tác chính trị tư tưởng để nhanh chóng thay đổi tập quán canh tác, nếp sinh hoạt lạc hậu trong nhân dân; làm tốt công tác giảm nghèo bền vững và chính sách dân tộc để giữ ổn định, tạo đà cho sự phát triển; cải thiện chất lượng giáo dục, nâng cao trình độ dân trí, chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở đủ phẩm chất, năng lực phục vụ sự phát triển; giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu ra khỏi huyện nghèo trước năm 2025”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông báo kết quả phiên họp thứ nhất để bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Hà Thị Hương tái đắc cử Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 và đồng chí Lương Tiến Thành tái đắc cử Phó Bí thư Huyện ủy Quan Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quan Sơn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bế mạc, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã chỉ đạo rút kinh nghiệm để tiến hành Đại hội đảng bộ cấp huyện trên địa bàn toàn tỉnh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: baoquangninh.com.vn)

*Tại Quảng Ninh, trong hai ngày 27 - 28/5, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là 1 trong 3 đại hội Đảng cấp huyện và tương đương được tỉnh Quảng Ninh lựa chọn làm điểm.

Đảng bộ Than Quảng Ninh với gần 19.000 đảng viên sinh hoạt tại 41 đảng bộ cơ sở, chiếm gần 20% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự nỗ lực không ngừng của cán bộ, công nhân ngành Than và nhân dân Vùng mỏ, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều nhóm giải pháp tích cực, đạt được kết quả quan trọng trên các mặt công tác. Tổng sản lượng than nguyên khai sản xuất giai đoạn 2016-2020 ước đạt 188 triệu tấn, than thương phẩm đạt 186 triệu tấn. Nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 69.000 tỷ đồng, chiếm hơn 40% ngân sách thu nội địa của tỉnh; tổng vốn đầu tư của ngành Than ước đạt 76,7 nghìn tỷ đồng; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động ngày càng được nâng lên; thu nhập bình quân người lao động đạt 11,8 triệu đồng/người/tháng, tăng bình quân 6,5%/năm. Đảng bộ Than Quảng Ninh cũng đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động; công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh có nhiều chuyển biến rõ nét; tích cực triển khai mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Giám đốc công ty tại các đơn vị thành viên; tổ chức sản xuất hợp lý, tinh gọn bộ máy; đội ngũ cán bộ, đảng viên có bước trưởng thành, phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao…

Đại hội đã tiến hành thảo luận tổ về báo cáo chính trị, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Than Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Than Quảng Ninh lần thứ V, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Trong đó xác định, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Than Quảng Ninh phấn đấu sản lượng than nguyên khai sản xuất bình quân hàng năm của các đơn vị trực thuộc Đảng bộ đạt chỉ tiêu tập đoàn giao; tốc độ tăng doanh thu đạt 5%/năm; phấn đấu cùng tập đoàn đạt tổng đoạt thu 760 nghìn tỷ đồng; duy trì ổn định việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân năm tăng 5% trở lên; năng suất lao động tăng bình quân năm từ 6% trở lên; tỷ lệ nhất thể hóa bí thư, giám đốc các đơn vị cơ sở đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 90%…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa V và bầu cử trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Vũ Anh Tuấn tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt (97,67%). Tại phiên họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Than Quảng Ninh khóa V đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 9 đồng chí; bầu 2 đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Được biết, tới thời điểm này, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức thành công 3 Đại hội điểm cấp huyện và tương đương nhằm rút kinh nghiệm, tổ chức thành công các đại hội đảng bộ cấp huyện trong toàn tỉnh. Tại các đại hội điểm đều tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội với số phiếu bầu đều rất cao. Sau khi rút kinh nghiệm ở 3 đại hội điểm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các đảng bộ cấp huyện còn lại tiến hành đại hội và phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ đề ra./.

ĐP (Tổng hợp)