Các đại biểu tham dự lễ khai giảng (Ảnh: M.Linh)

Trong thời gian tham gia lớp bồi dưỡng, 100 học viên sẽ được nghiên cứu 16 chuyên đề lý luận và thực tiễn về: Đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) của Đảng; văn hóa chính trị trong quá trình thực thi quyền lực chính trị của người lãnh đạo, quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay; phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng;…

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng Trần Ngọc Tuấn đề nghị từng đồng chí cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng phải phát huy tối đa tinh thần, trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề còn vướng mắc tại địa phương để hiểu sâu, nắm chặt nội dung để triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao hơn…/.

Khánh Vy