leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quận 1 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tòa án nhân dân Quận 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh: Ngọc Tiến) 

* Ngày 22/5, Đảng bộ Tòa án nhân dân Quận 1 tổ chức đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Duy An, Chủ tịch HĐND Quận 1; Lê Thị Lan Chi, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Quận 1, cùng 42 đảng viên. 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch HĐND Quận 1 Nguyễn Duy An ghi nhận những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Tòa án nhân dân Quận 1. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Tòa án nhân dân Quận 1 tập trung nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; luôn công minh, chính trực, đặt lợi ích của nhân dân, Nhà nước lên trên...

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thành Vinh tiếp tục giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

*Trước đó, ngày 21/5, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Quận 9, TP. Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Chiến Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Hoàng Thị Minh Ngọc, Phó Chủ tịch HĐND Quận 9.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Nguyễn Chiến Chinh đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, cấp ủy chi bộ cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Tăng cường vận động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư phát triển các loại hình hoạt động văn hóa trên địa bàn; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 12 của Ban Tổ chức Trung ương….

Đại hội đã nhất trí bầu Cấp ủy Chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Đức Pháp được bầu làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ mới.

*Cùng ngày, Chi bộ Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo kết quả thống kê, tính đến cuối năm 2019, so với đầu nhiệm kỳ, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng 44,3%, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 265%, số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình tăng 66,6%; số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế tăng 6,6%. Số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2019 tăng 694% so với nhiệm kỳ trước. Thực hiện tốt việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên hàng tháng cho 18.650 người với số tiền chi hàng tháng trên 106.567 tỷ đồng. Triển khai giao dịch hồ sơ điện tử từ công tác thu đến giải quyết chế độ cho người lao động; chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ ATM cho 11.207/18.546 đối tượng hưu trí đang quản lý đạt tỷ lệ 60,4%, tỷ lệ hài lòng của khách đến giao dịch đạt trên 98%.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội Chi bộ Bảo hiểm xã hội đề ra 7 chỉ tiêu cần hoàn thành, 3 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng và công tác đoàn thể.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban Chấp hành Chi bộ Bảo hiểm xã hội khóa mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình, nhiệm kỳ mới.

 

CM( Tổng hợp)