leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Đình Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra.

Đây là chỉ đạo của Phó Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Vũ Đình Long tại buổi làm việc, kiểm tra công tác Mặt trận của Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam), diễn ra chiều 9/12.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu rõ, năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên đã có nhiều hoạt động nhằm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của mình, đồng thời tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức tuyên truyền, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương. Qua đó góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần của người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, MTTQ các cấp huyện Duy Xuyên còn tập trung thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng theo kế hoạch công tác mà Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và MTTQ tỉnh Quảng Nam triển khai. Đáng chú ý là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01 của Chính phủ về vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh, biên giới quốc gia trong tình hình mới. Theo đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức khá phong phú phong trào “Hướng về biên giới hải đảo Tổ quốc”…

Trên cơ sở ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Vũ Đình Long yêu cầu, bước vào năm 2020, năm diễn ra nhiều sự kiện lớn của đất nước, dân tộc và đặc biệt là sẽ diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, MTTQ phải chủ động và thiết thực hơn nữa trong tuyên truyền, vận động nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Cùng với đó tổ chức tốt và nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; phát huy dân chủ, đảm bảo sự bình đẳng, tôn trọng,... để làm sao Mặt trận các cấp thật sự là trung tâm của đoàn kết, qua đó thúc đẩy nhiều phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp- đồng chí Vũ Đình Long nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Trước đó, báo cáo với Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Phạm Được, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên cho biết, nhờ bám sát chỉ đạo và kế hoạch công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của cấp ủy và chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hiệu quả như: Hướng dẫn thực hiện công tác tôn giáo năm 2019, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo”… MTTQ huyện cũng xây dựng kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”, thường xuyên củng cố, bổ sung và tập huấn cho lực lượng quần chúng cốt cán với tổng số 1.907 người.

Kịp thời thông tin, báo cáo những vấn đề nảy sinh phức tạp mới về tình hình công tác tôn giáo. Tuyên truyền, vận động bà con nhân dân hiến 61.235m2 đất; đóng góp 6.079 công, vận động nhân dân đóng góp là 8,6 tỷ đồng; phối hợp thực hiện khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; huy động hơn 111.500.000 đồng hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, thăm hỏi và các hỗ trợ khác…/.       

Tin, ảnh: Đình Tăng