Với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; tập trung nguồn lực xây dựng đô thị, phấn đấu đến năm 2030, Thanh Liêm cơ bản đạt tiêu chí thị xã”, Đại hội đại biểu lần thứ XXX Đảng bộ huyện Thanh Liêm đã diễn ra trong ba ngày từ 6 đến 8/7.

Tham dự có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam; Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Đại hội 

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Thanh Liêm đã thực hiện thắng lợi 17/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng đã hoàn thành sớm hơn từ 1 đến 2 năm so với Nghị quyết Đại hội.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn huyện duy trì mức tăng trưởng khá. Năm 2018, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 tăng 84% so với năm 2015; an sinh xã hội được đảm bảo. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh – quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, bước đầu hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm. Công tác dân vận được quan tâm trong đó, công tác dân vận của chính quyền đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả... Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thanh Liêm xác định tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá: Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; Phối hợp xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung nguồn lực ưu tiên xây dựng hoàn thiện Trung tâm hành chính huyện và đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Huyện phấn đấu, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 75 triệu đồng/năm. Thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn tăng bình quân 10%/ năm, đến năm 2025 đạt 726 tỷ đồng. Số hộ nghèo giảm 1/2 so với đầu nhiệm kỳ. Huyện có từ 5 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80% trở lên; trong đó, 20% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 600 đảng viên mới trở lên.

leftcenterrightdel

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 

Chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Thanh Liêm đạt được trong nhiệm kỳ qua, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy yêu cầu nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thanh Liêm cần tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, chống những biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tiếp tục thực hiện 3 nghị quyết của Trung ương về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế trên cơ sở tận dụng thời cơ, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh; cùng với phát triển kinh tế phải chú trọng phát triển văn hóa – xã hội; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị; đổi mới lề lối, tác phong làm việc, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của cán bộ công chức.

Đại hội đã bầu 37 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Hoàng Thuyên, Bí thư Huyện ủy khóa XXIX tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXX.

Đại hội đã bầu 31 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Minh Châu