*Trong 2 ngày 20 và 21/5, Đảng bộ xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương chọn thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã.

Theo báo cáo chính trị tại đại hội, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã Lát duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu hút và phát huy có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt kế hoạch. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra; đã thu hút được sự đồng tình hưởng ứng tích cực của nhân dân.  

leftcenterrightdel
Các đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. (Ảnh: baolamdong.vn)

Đảng ủy luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ kết nạp được 37 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu 24%. Hệ thống chính trị từ xã đến thôn được củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đáp ứng được với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng; phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc; bảo đảm quốc phòng - an ninh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng xã Lát đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 để phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, tồn tại của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, đề ra các chương trình trọng tâm (Chương trình xây dựng du lịch cộng đồng gắn với du lịch canh nông; Chương trình xây dựng các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân; Chương trình mục tiêu xây dựng xã Lát đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao) và các công trình trọng điểm (Công trình đường hoa kiểu mẫu liên thôn Đạ Nghịt, Đạ Nghịt I; Công trình xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch cho nhân dân; Công trình xây dựng trung tâm sinh hoạt cồng chiêng, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp phục vụ khách du lịch của địa phương). 
 
Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI; đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lát khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Với số phiếu tín nhiệm đạt 84,8%, đồng chí Nguyễn Xuân Tùng tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy xã Lát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ XI với 12 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

*Ngày 21/5, Đảng bộ xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Năm Căn chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức đại hội bầu trực tiếp bí thư cấp ủy cơ sở.

leftcenterrightdel
 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hàng Vịnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự đại hội cấp trên. (Ảnh: baoanhdatmui.vn)

Nhiệm kỳ qua, kinh tế thủy sản của xã Hàng Vịnh phát triển ổn định, duy trì thường xuyên diện tích thả nuôi hơn 2.000ha, tổng sản lượng gần 16.000 tấn, đạt hơn 104% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Các cơ sở sản xuất giống thủy sản hoạt động đúng quy hoạch, đáp ứng cơ bản nhu cầu nuôi của nhân dân trong xã và cung ứng cho các xã lân cận.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và các chương trình quốc gia về y tế được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt gần 89%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Hàng Vịnh đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản lượng thủy sản đạt 18.000 tấn, trong đó sản lượng tôm 10.000 tấn; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên và an toàn, hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35%, người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XII gồm 15 thành viên. Đồng chí Lâm Anh Đức - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã khóa XI được tín nhiệm bầu tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ huyện gồm 13 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

*Ngày 21/5/2020, Đảng bộ xã Tứ Quận huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn chọn là Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang và các đại biểu tại đại hội. (Ảnh:hdndtuyenquang.gov.vn)

Thực hiện nghị quyết Đại hội xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Tứ Quận đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,2 triệu/người/năm, đạt 171% nghị quyết; sản lượng lương thực đạt trên 4.255,27 tấn/năm, bình quân lương thực đạt 526 kg/người/năm; xã đã xây dựng 01 sản phẩm thương hiệu hàng hóa “Thịt lợn sạch Hợp tác xã Tiến Dũng” , mở rộng diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế như bưởi, nhãn, vải, cam, quýt...

Tính đến cuối năm 2019 toàn xã còn 168 hộ nghèo chiếm 8,3%, 85 hộ cận nghèo chiếm 4,8%, tỷ lệ  hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 5,5%, vượt 255% so với nghị quyết đại hội, đến nay không còn hộ chính sách nghèo, cận nghèo; Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2019 đạt 92%, số thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm đạt trên 80%; 100%  cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp thôn, bản, cán bộ công chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội của xã hằng năm đều đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Với chủ đề: “Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng xã Tứ Quận phát triển toàn diện” và phương châm: “Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tứ Quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; Phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nâng cao đời sống của nhân dân; Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ. Đại hội đã đề ra các giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIV; đồng chí Hà Văn Thị tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 04 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Sơn nhiệm kỳ 2020-2025./.

Vy Lâm (tổng hợp)