leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao Quyết định điều động, bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đức Toàn

 Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì buổi Lễ.

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Hữu Tuấn công bố Quyết định số 226/QĐ-BNV ngày 26/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Phạm Đức Toàn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ giữ chức vụ Phó trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ). Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Đức Toàn được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ghi nhận, đánh giá cao năng lực, trình độ và đóng góp của đồng chí Phạm Đức Toàn đối với công tác thể chế của Bộ Nội vụ nói chung, cũng như công tác chuyên môn và xây dựng sự đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, công chức Vụ Pháp chế thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Phạm Đức Toàn giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương là yêu cầu cần thiết và đề nghị Thứ trưởng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của đồng chí Phạm Đức Toàn; yêu cầu đồng chí Phạm Đức Toàn tiếp tục nỗ lực rèn luyện, trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phát huy truyền thống tốt đẹp, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo và công chức Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ giao, trước mắt là tham gia xây dựng, hoàn thiện Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) và tổ chức thành công Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X./.

TK