leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy An Giang cùng đoàn công tác làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn, Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện, nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp huyện, cấp xã 

Ngày 20/2, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cùng đoàn công tác Tỉnh ủy, các ban đảng, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn, Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện về việc chuẩn bị đại hội đảng cấp huyện, cấp xã.

Theo báo cáo, công tác tổ chức thực hiện các phần việc chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp xã, huyện trên địa bàn huyện Tri Tôn đến thời điểm hiện tại cơ bản hoàn chỉnh và đáp ứng yêu cầu. Tiểu ban văn kiện đã cơ bản hoàn tất dự thảo các văn kiện như: Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện; dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và Thường trực huyện ủy, dự kiến cuối tháng 3 sẽ trình Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (thông qua lần 2). Công tác nhân sự cấp ủy cấp huyện và cơ sở đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và hướng dẫn thực hiện đúng quy trình. Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp cũng được quan tâm thực hiện đúng yêu cầu. 

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao những kết quả của Ban Thường vụ huyện ủy Tri Tôn, tinh thần trách nhiệm và kết quả thực hiện trong công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và chuẩn bị đại hội các cấp. Đó là sự đoàn kết trong nội bộ, kiện toàn sắp xếp bộ máy chặt chẽ, quan tâm đúng mức, chuẩn hóa công tác cán bộ cho hiện tại và nhiệm kỳ tiếp theo. Nhân dân, cán bộ đánh giá cao việc phát triển hạ tầng đô thị theo hướng khang trang, hiện đại, nâng cao đời sống người dân. Quan tâm, đầu tư, trùng tu, tôn tạo nâng giá trị các điểm di tích lịch sử để phát triển du lịch và phát huy truyền thống anh hùng của địa phương. Tạo tiền đề phát triển cho kinh tế địa phương từ du lịch, nông nghiệp công nghệ cao…

Về công tác chuẩn bị đại hội, từ quán triệt nội dung, văn kiện, công tác cán bộ huyện Tri Tôn, đã tạo sự yên tâm cho tỉnh, trong việc chuẩn bị đại hội các cấp của huyện. Công tác cơ cấu nhân sự bài bản, chu đáo, đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm đại hội cần quán triệt thêm trong nội bộ phải thấy rõ đại hội đảng các cấp là dịp để đánh giá thực chất những việc đã được, chưa được trong chỉ đạo, đánh giá đúng mức, chất lượng công tác cán bộ. Đại hội phải là sự kiện sinh hoạt chính trị được người dân quan tâm, đóng góp chứ đây không chỉ là công việc riêng của Đảng, Nhà nước. Đây cũng là dịp Đảng, Nhà nước và Nhân dân chung sức đấu tranh với các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, văn kiện trình đại hội phải đánh giá toàn diện tất cả các lĩnh vực; có điểm nhấn, trọng tâm, có cái mới; bóc tách những sáng tạo, hiệu quả để phân tích được nguyên nhân và ứng dụng trong thời gian tiếp của nhiệm kỳ tiếp theo và nhất là định hướng phải có tầm nhìn xa hơn, khắc phục triệt để tư duy nhiệm kỳ./.

Song Thư