leftcenterrightdel

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lập Thạch khóa XXI ra mắt Đại hội (Ảnh: baovinhphuc.com.vn) 

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết, ý chí, khát vọng, tạo đột phá về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chú trọng phát triển văn hóa, con người, nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 vừa kết thúc tốt đẹp sau ba ngày làm việc (từ ngày 1 đến ngày 3/6). Đây là Đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.

Nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của huyện Lập Thạch tăng trưởng khá so với bình quân chung của tỉnh: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,7%; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 50 triệu đồng/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt bình quân 23,3%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2020 đạt 4.556 tỷ đồng, tăng 3.280 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đến năm 2019, 18/18 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy…

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đã đề ra 30 chỉ tiêu trên tất cả các lĩnh vực và 6 chương trình trọng tâm gồm: phát triển đô thị; đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa giá trị kinh tế cao; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện; nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Đồng thời đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công khát vọng xây dựng huyện Lập Thạch phát triển nhanh và bền vững.

Tham luận tại Đại hội, nhiều đại biểu đã kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội; dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện Lập Thạch (Ảnh: vinhphuc.gov.vn) 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Hà Đình Nhã tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Lập Thạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu 32 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngay sau khi Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lập Thạch lần thứ XXI bế mạc, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Cùng ngày 3/6, nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025 như: Đại hội Đảng bộ Sở Công thương lần thứ VIII; Đại hội Đảng bộ Công an thành phố Phúc Yên lần thứ IV; Đại hội Đảng bộ Công an huyện Vĩnh Tường lần thứ XV; Đại hội Đảng bộ xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo lần thứ XXII; Đại hội Đảng bộ thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên lần thứ VI …

PV (tổng hợp)