leftcenterrightdel
 Yên Bái: Đảm bảo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19


Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục tiến hành tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch. Trong đó, xây dựng nội dung, chương trình đại hội khoa học, ngắn gọn: không thực hiện nội dung đoàn đại biểu công đoàn, Đoàn thành niên đến chào mừng đại hội; không tổ chức các hoạt động và tập trung liên hoan đông người chào mừng thành công đại hội. Hạn chế tối đa số lượng khách mời, ngoài tổ công tác của Đảng ủy khối dự, chỉ đạo đại hội, không mời các đồng chí nguyên lãnh đạo đơn vị, các cơ quan, đơn vị khác. 

Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức đại hội theo quy định. Trường hợp phát hiện những dấu hiệu phức tạp về dịch bệnh COVID-19 phải báo cáo kịp thời Ban Thường vụ Đảng ủy Khối để có biện pháp chỉ đạo phù hợp.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, hệ thống băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích… không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tập trung đông người.

PV