leftcenterrightdel
Một góc TP. Cần Thơ hôm nay. (Ảnh: K.V) 

Chú trọng công tác phát triển đảng viên…

Ông Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Cần Thơ cho biết, khi mới thành lập TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương, Đảng bộ thành phố có 509 tổ chức cơ sở đảng, với 16.924 ĐV. Có 7 xã không đủ đảng viên để thành lập đảng bộ, có 41 ấp ít đảng viên không thành lập được chi bộ, chỉ thành lập tổ đảng, 11 ấp, mỗi ấp chỉ có 1 đảng viên phải sinh hoạt ghép và 3 ấp không có đảng viên; nhiều doanh nghiệp tư nhân có đủ điều kiện, nhưng chưa thành lập tổ chức đảng.

Nhằm xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng lớn mạnh, Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp có hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện Vĩnh Thạnh có 30,4% người dân theo đạo Công giáo.

Tính từ năm 2004 đến nay, Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh đã kết nạp được gần 1.500 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ Huyện lên 2.257 đồng chí. Đến nay, tất cả 10 xã, thị trấn đủ số lượng đảng viên để thành lập Đảng bộ cơ sở, tất cả các ấp đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ.

Cùng với đó, ở các địa phương, đơn vị khác trên địa bàn TP. Cần Thơ cũng đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức đảng ngày càng vững về số, mạnh về chất. Cụ thể, trong 15 năm qua, Đảng bộ quận Bình Thủy phát triển được 2.335 đảng viên, Đảng bộ quận Cái Răng phát triển được 2.191 đảng viên, Đảng bộ quận Ô Môn phát triển được 2.593 đảng viên, Đảng bộ huyện Phong Điền phát triển được hơn 2.800 đảng viên …

Cũng theo ông Mai Thanh Dân, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Cần Thơ, từ năm 2004 đến nay, Đảng bộ Thành phố đã kết nạp được hơn 35.000 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ Thành phố lên 51.769 đồng chí. Đến nay, Đảng bộ thành phố có 670 tổ chức cơ sở đảng, tăng 161 tổ chức cơ sở đảng so với năm 2004; tất cả 85 xã, phường, thị trấn đã thành lập đảng bộ cơ sở; tất cả 630 khu vực và ấp đã thành lập chi bộ; trong đó, phần lớn chi bộ ấp, khu vực có chi ủy từ 3 đồng chí trở lên.

Thời gian tới, Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Qua đó xây dựng Đảng bộ thành phố ngày càng lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố.

Quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Cùng với phát triển đảng viên, những năm qua công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở TP. Cần Thơ cũng được chú trọng. Các địa phương của Thành phố đã thực hiện hiệu quả công tác này. Điển hình như các cấp ủy đảng huyện Phong Điền đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Hầu hết cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến trong nhiều mặt công tác. Ông Trần Thái Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhơn Ái cho biết, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ xã đều quán triệt, cam kết tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và học tập, làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hầu hết cán bộ, đảng viên khắc phục tình trạng nể nang, né tránh trong tự phê bình và phê bình; khắc phục tình trạng lười học tập nghị quyết của Đảng, đùn đẩy trách nhiệm…

Hay như Chi bộ Chi cục Thuế huyện Phong Điền đã chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên quán triệt, nghiên cứu, học tập NQTW4 và Chỉ thị số 05 nghiêm túc. Tất cả cán bộ, đảng viên của đơn vị ký cam kết thực hiện NQTW4 và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm…

Có thể khẳng định, sau khi các nghị quyết, chỉ thị quan trọng trên đi vào cuộc sống, tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên ở TP. Cần Thơ đã được ngăn chặn, đẩy lùi, xây dựng và tăng cường niềm tin trong nhân dân. Các cấp ủy đảng ở TP. Cần Thơ đã có kế hoạch chặt chẽ, cụ thể đẩy mạnh thực hiện NQTW4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05.

Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện nghị quyết và chỉ thị này. Ngoài ra, còn tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn đầu mối tổ chức, bộ máy trong hệ thống chính trị, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Song song với đó là rà soát, bổ sung, cụ thể hóa và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thường xuyên quan tâm kiểm tra, thanh tra để xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm gây bức xúc trong dư luận nhân dân và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh việc thực hiện tốt đạo đức công vụ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ./..

K.V (Tổng hợp)