leftcenterrightdel
Quang cảnh Đại hội Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. 

Chủ động nắm bắt, giải quyết kịp thời vấn đề bức xúc

Trao đổi với chúng tôi, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Văn Dũng cho biết, Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy Hà Nội, có 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó 7 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, 4 tổ chức cơ sở đảng trong công ty cổ phần và 1 tổ chức đảng trong doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài), với 23 chi bộ trực thuộc và tổng số 351 đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy Hà Nội về đại hội đảng các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tổ chức quán triệt đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Kế hoạch số 645-KH/ĐUTCT và các hướng dẫn để triển khai tới toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cũng thành lập tiểu ban văn kiện, tổ giúp việc; chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty vào ngày 28/2/2020, qua đó rút kinh nghiệm trong toàn Đảng bộ.

Đến nay, toàn bộ 23/23 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở đến nay đã xây dựng xong dự thảo văn kiện đại hội và tổ chức xin ý kiến đóng góp, đảm bảo xong trong tháng 3/2020. Đảng ủy đã chỉ đạo thành công Đại hội điểm tại Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty ngày 28/2/2020.

Công tác nhân sự cũng được các cấp ủy cơ sở tập trung thực hiện đúng quy trình, quy định, dự kiến cuối tháng 3/2020 các cấp ủy cơ sở sẽ trình Đề án nhân sự để Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty phê duyệt. Theo kế hoạch, đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty sẽ được tổ chức xong trước ngày 12/5/2020.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo xây dựng văn kiện Đại hội, đảm bảo xong trước 20/3/2020 để gửi các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đóng góp ý kiến.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty cũng tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; dự kiến Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới với 21 đồng chí, Ban Thường vụ 7 đồng chí. Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cũng dự kiến tổ chức Đại hội vào ngày 22/6/2020.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Văn Dũng đặc biệt nhấn mạnh việc Đảng ủy Tổng Công ty đã chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là ở nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, vấn đề bức xúc mà đảng viên và người lao động phản ánh. Đồng thời tập trung giám sát cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới; luôn sẵn sàng đón tiếp và trả lời đảng viên, người lao động những vấn đề phản ánh, khhieeus nại tố cáo đến công tác tổ chức đại hội đảng các cấp…

Lựa chọn nhân sự đáp ứng yêu cầu về chiến lược phát triển

Từ kinh nghiệm được rút ra tại Đại hội điểm Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty vào ngày 28/2/2020, Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội Nguyễn Minh Chung cho rằng, điều quan trọng nhất là phải đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35 và các văn bản, hướng dẫn, quy định của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty về công tác tổ chức đại hội đảng các cấp. Cùng với đó chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ theo đúng quy trình, quy định; chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, không chủ quan; tập trung chú trọng chuẩn bị tốt công tác cán bộ trước, trong và sau Đại hội.

Đặc biệt phải làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy đảng; nắm vững tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị việc chuẩn bị các bước, quy trình tổ chức đại hội đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Lan Hương phát biểu tại buổi làm việc với Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.

Là người đứng đầu của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm tra về tiến độ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 13/3/2020, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương hoàn toàn đồng tình với những điều được rút ra. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Tổng Công ty bám sát thực tiễn, nhất là diễn biến tình hình dịch, tập trung chỉ đạo, tổ chức đại hội 11 chi, đảng bộ cơ sở còn lại.

“Đặc biệt, với đặc thù Tổng Công ty không phải là đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, do vậy đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty có thể đẩy sớm hơn để sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, Tổng Công ty có thể triển khai ngay các hoạt động khôi phục và phát triển sản xuất, kinh doanh” – đồng chí Nguyễn Lan Hương lưu ý.

Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội của Đảng bộ Tổng Công ty, đồng chí Nguyễn Lan Hương cho rằng, trong nhiệm kỳ này đòi yêu cầu cao hơn, nghị quyết đại hội phải là căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển tốt nhất cho Tổng Công ty. Quá trình xây dựng văn kiện cần bám sát thực tiễn, dự báo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty, đồng thời đặt trong bối cảnh cổ phần hóa doanh nghiệp.

Đề cập kỹ về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, Trưởng đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Đảng ủy Tổng Công ty rà soát toàn bộ tình hình nhân sự, đảm bảo đúng quy trình, quy định và tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. Lựa chọn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới phải đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu về chiến lược phát triển của Tổng Công ty, kể cả trong bối cảnh cổ phần hóa. Thực hiện tốt công tác lựa chọn cán bộ tham gia cấp ủy cũng nhằm khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Trưởng đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng lưu ý, cùng với tập trung chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng các cấp, trong thời gian này Tổng Công ty cần chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất, đào tạo và nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đặc biệt phải làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng Công ty./.

Thu Hà