Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP) năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi và đồng chí Ngô Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Hội nghị tổng kết công tác nội chính, PCTN, CCTP năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 Tỉnh ủy Quảng Ngãi 

Báo cáo tại hội nghị cho biết: Trong năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác nội chính, PCTN và CCTP đạt được nhiều kết quả. Đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo ở địa phương và kịp thời cụ thể hóa, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương về công tác nội chính, PCTN và CCTP trên địa bàn tỉnh, gắn với việc tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận chiến tranh nhân dân phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiềm lực khu vực phòng thủ được phát huy; hoàn thành có chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; triển khai đúng tiến độ thực hiện Đề án thành lập Hải đội dân quân thường trực biển; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu.

Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ổn định. Các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai đồng bộ, kịp thời, không để xảy ra khủng bố, phá hoại; công tác phòng, chống các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, sát sao, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi.

Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án tham nhũng nói riêng bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp nào kết án oan người không có tội. Các vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng về kinh tế, tham nhũng hoặc các vụ án được dư luận xã hội quan tâm đều có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng trên địa bàn tỉnh trong quá trình giải quyết trên cơ sở quy định của pháp luật nên bảo đảm kịp thời, nghiêm minh.

Kết quả thi hành án dân sự (THADS) về việc, về tiền của ngành THADS tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Quản lý nhà nước về thanh tra tiếp tục được tăng cường; theo dõi, đôn đốc sau thanh tra ngày càng tốt hơn. Chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng tốt hơn. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong việc đấu tranh PCTN ngày được nâng cao.

Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, vi phạm về kinh tế được tăng cường, khắc phục tình trạng chậm trễ, xử lý không nghiêm minh. Tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực; đã tổ chức cuộc họp với các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi để cho ý kiến nhằm thống nhất việc xử lý các vụ việc sai phạm xảy ra còn kéo dài trên địa bàn tỉnh. Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng đã được chú trọng, thực hiện đồng bộ...

Tại hội nghị, các đại biểu tham luận tập trung làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác PCTN và CCTP tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2020.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác PCTN và CCTP năm 2019; đồng thời chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; năm cuối của nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX. Đồng thời, cũng là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đây là thời điểm các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu sẽ gia tăng hoạt động, tập trung chống phá đại hội đảng bộ các cấp cả về đường lối và nhân sự. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tội phạm, vi phạm pháp luật có xu hướng phức tạp; vấn đề ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất đai chưa thể giải quyết dứt điểm cùng với một số yếu tố phức tạp khác đòi hỏi cấp ủy, chính quyền cần đặc biệt chú trọng quan tâm đến công tác nội chính, PCTN và CCTP trên địa bàn...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản của Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi về công tác nội chính, PCTN và CCTP. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước đối với công tác quốc phòng, an ninh và lực lượng vũ trang nhân dân. Thẩm định chặt chẽ, đúng quy định đối với các dự án kinh tế - xã hội liên quan đến quốc phòng, an ninh. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án xây dựng Hải đội dân quân thường trực tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộcác cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của tỉnh, khu kinh tế, khu công nghiêp. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nôi bộ an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội. Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và công tác điều tra, đẩy nhanh tiến độ điều tra các loại án, nhất là các vụ án tham nhũng kinh tế trọng điểm.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác PCTN. Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng cả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và trong từng cơ quan, đơn vị. Tập trung khắc phục những hạn chế do Đoàn Công tác số 03 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ ra. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 01/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính. Giải quyết tốt các tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra của ngành thanh tra; tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; nghiêm túc thực hiện việc khắc phục sai phạm, tồn tại, hạn chế... sau kết luận thanh tra; kịp thời chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm...

 

 

D.T