Tháng 1-1941, các đồng chí Xứ uỷ còn lại triệu tập Hội nghị mở rộng tại xã An Phước, huyện Cần Giuộc, Chợ Lớn (nay thuộc Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) để lập lại Xứ uỷ.

Hội nghị đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm xương máu về thất bại của cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Hội nghị đề ra chủ trương mới: phân tán lực lượng, cất giấu, mua sắm, sản xuất vũ khí, chờ thời cơ khởi nghĩa lần thứ hai. Cán bộ, đảng viên bám cơ sở, bám dân hoạt động chống khủng bố, khôi phục phong trào, đưa quần chúng ra sống hợp pháp, tránh tổn thất. Các đồng chí bị lộ chuyển vùng hoạt động. Nhiệm vụ chính là củng cố, phát triển, không bộc lộ lực lượng.

Hội nghị bầu Ban Chấp hành Xứ uỷ mới gồm 11 đồng chí, do đồng chí Phan Văn Khoẻ làm Bí thư. Xứ uỷ ra báo Giải phóng làm cơ quan tuyên truyền, hướng dẫn phong trào.

Sau Hội nghị, Xứ uỷ phân công cán bộ về các địa phương công tác. Tháng 8-1941, Xứ uỷ bị địch phát hiện và đánh phá, hầu hết cán bộ trong Xứ uỷ bị bắt.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.725-726, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.