BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHOÁ V (1982-1986)

Cập nhật lúc 8h59  -  Ngày 21/09/2015

share facebookgửi emailin bài này

UỶ VIÊN CHÍNH THỨC 

1. LÊ DUẨN 
2. TRƯỜNG CHINH 
3. PHẠM VĂN ĐỒNG 
4. PHẠM HÙNG 
5. LÊ ĐỨC THỌ 
6. VÕ NGUYÊN GIÁP 
7. NGUYỄN DUY TRINH 
8. LÊ THANH NGHỊ 
9. TRẦN QUỐC HOÀN 
10. VĂN TIẾN DŨNG 
11. NGUYỄN VĂN LINH (MƯỜI CÚC) 
12. LÊ VĂN LƯƠNG 
13. CHU HUY MÂN 
14. VÕ CHÍ CÔNG 
15. TỐ HỮU 
16. VÕ VĂN KIỆT 
17. ĐÕ MƯỜI 
18. NGUYỄN THAN BÌNH 
19. NGUYỄN VĂN CHÍ (SÁU CHÍ) 
20. ĐỖ CHÍNH 
21. CAO ĐĂNG CHIẾN (SÁU HOÀNG) 
22. NGUYỄN CÔN 
23. LÊ QUANG ĐẠO 
24. NGUYỄN THỊ ĐỊNH 
25. TRẦN ĐỘ 
26. TRẦN ĐÔNG 
27. NGÔ DUY ĐÔNG 
28. LA LÂM GIA (BẢY MÁY) 
29. SONG HÀO 
30. VŨ THỊ HỒNG 
31. LÊ KHẮC 
32. BÙI THANH KHIẾT 
33. NGUYỄN LAM 
34. TRẦN LÂM 
35. TRẦN LÊ (NĂM HOÀ) 
36. TRẦN VĂN LONG (MƯỜI DÀI) 
37. ĐỒNG SỸ NGUYÊN 
38. NGUYỄN THỊ NHƯ 
39. ĐỖ VĂN NGUYỆN (TỰ NGUYỆN) 
40. VŨ OANH 
41. TRẦN PHƯƠNG 
42. TRẦN QUYẾT 
43. TRẦN QUỲNH 
44. TRẦN VĂN SỚM 
45. NGUYỄN ĐỨC TÂM 
46. NGUYỄN CƠ THẠCH 
47. ĐẶNG THÍ 
48. NGUYỄN HỮU THỤ 
49. NGUYỄN ĐỨC THUẬN 
50. ĐÀO DUY TÙNG 
51. HOÀNG TÙNG 
52. NGUYỄN ĐÌNH TỨ 
53. NGUYỄN NGỌC TRÌU 
54. NGUYỄN VỊNH 
55. TRẦN XUÂN BÁCH 
56. NGUYỄN ĐỨC BÌNH 
57. LÊ ĐỨC BÌNH 
58. NGUYỄN THỊ BÌNH 
59. VŨ ĐẠI 
60. TRẦN HỮU ĐẮC 
61. NGUYỄN HOÀ (Dầu khí) 
62. ĐINH NHO LIÊM 
63. VŨ MÃO 
64. BÌNH PHƯƠNG 
65. VŨ QUANG 
66. LÊ ĐỨC THỊNH 
67. NGUYỄN VĂN CHÍNH (CHÍN CẦN) 
68. NGUYỄN NHƯ Ý (LÊ QUANG CHỮ, NĂM CHỮ) 
69. Y NGÔNG NIÊK ĐĂM 
70. NGUYỄN ĐÁNG (NĂM TRUNG) 
71. LÊ VĂN HIỀN (TÁM HIỀN) 
72. TRẦN QUỐC HƯƠNG (MƯỜI HƯƠNG) 
73. NGUYỄN XUÂN HỮU(BẢY HỮU) 
74. TRẦN KIÊN (NGUYỄN TUẤN TÀI) 
75. VŨ ĐÌNH LIỆU (TƯ BÌNH) 
76. VŨ NGỌC LINH 
77. TRƯỜNG MINH 
78. Y MỘT
79. HỒ NGHINH 
80. LÊ VĂN PHẨM (CHÍN HẢI) 
81. BÙI SAN 
82. NGUYỄN VĂN SĨ 
83. BÙI QUNG TẠO 
84. LÊ VIỆT THẮNG (VIỆT THẮNG) 
85. LÊ PHƯỚC THỊ (SÁU HẬU) 
86. MAI CHÍ THỌ (NĂM XUÂN) 
87. TRẦN VỸ 
88. PHẠM BÁI 
89. NGUYỄN KỲ CẨM 
90. NGUYỄN VĂN ĐỨC 
91. NGUYỄN VĂN HƠN (SÁU SÊN) 
92. PHẠM VĂN HY (TƯ HY) 
93. HOÀNG NÓ 
94. HOÀNG QUY 
95. PHAN MINH TÁNH 
96. LA THĂNG 
97. VÕ TRUNG THÀNH (NĂM VINH) 
98. VŨ THẮNG 
99. HOÀNG MINIH THẮNG 
100. LÂM VĂN THÊ (BA HƯƠNG) 
101. VƯƠNG DƯƠNG TƯỜNG 
102. LÊ ĐỨC ANH 
103. HOÀNG CẦM 
102. LÊ NGỌC HIỀN 
105. ĐẶNG VŨ HIỆP 
106. ĐOÀN KHUÊ 
107. VŨ LẬP 
108. BÙI PHƯƠNG 
109. NGUYỄN QUYẾT 
110. LÊ TRỌNG TẤN 
111. HOÀNG VĂN THÁI 
112. ĐÀM QUANG TRUNG 
113. NGUYỄN THẾ BÔN 
114. NGUYỄN MINH CHÂU 
115. NGUYỄN NAM KHÁNH 
116. TRẦN VĂN PHÁC 

UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT 

1. NGUYỄN CHÂN 
2. NGUYỄN CẢNH DINH 
3. LÊ VĂN DỸ 
4. PHAN XUÂN ĐỢT 
5. HỒNG HÀ 
6. NGUYỄN VĂN HIỆU 
7. PHẠM HƯNG 
8. ĐẶNG HỮU 
9. NGUYỄN KHÁNH 
10. ĐINH VĂN LẠP 
11. TRẦN ĐỨC LƯƠNG 
12. CHU TAM THỨC 
13. PHAN NGỌC TƯỜNG 
14. LÊ VĂN TRIẾT 
15. NGUYẾN TẤN TRỊNH (chính thức từ năm 1983) 
16. HÀ XUÂN TRƯỜNG 
17. NGUYÊN CHÍ VU 
18. PHẠM THẾ DUYỆT 
19. TRẦN THỊ ĐƯỜNG 
20. VŨ NGỌC HẢI 
21. VŨ TUYÊN HOÀNG 
22. PHAN THANH LIÊM (chính thức từ năm 1984) 
23. NGUYỄN THỊ YẾN 
24. NGUYỄN VĂN AN 
25. LÊ ĐẠI 
26. TRẦN ANH ĐIỀN 
27. HÀ TRỌNG HOÀ 
28. HÀ THIẾT HÙNG 
29. PHAN VĂN KHẢI (chính thức năm 1984) 
30. TRẦN TẤN 
31. ĐOÀN DUY THÀNH (chính thức năm 1983) 
32. ĐOÀN THANH VỊ 
33. NGUYỄN THỊ NGỌC LIÊN (chính thức từ năm 1984) 
34. TRÁNG A PAO 
35. NGUYỄN HOÀ (Quân đội) 
36. HỒ QUANG HOÁ 
Gửi phản hồi
Họ và tên: (*)
Nghề nghiệp:
Địa chỉ:
Email: (*)
Tiêu đề:
Nội dung: (*)
Tệp đính kèm:
Mã bảo vệ: (*)
 

Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc.