Đồng chí Nguyễn Văn Hơn

Cập nhật lúc 9h42  -  Ngày 24/03/2016

Đồng chí Nguyễn Văn Hơn

Họ và tên: Nguyễn Văn Hơn

Tên gọi khác: Sáu Sên
Ngày sinh: 04-6-1929
Quê quán: Xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang