Năm 1969 từ tháng 1 đến tháng 4

Cập nhật lúc 10h30  -  Ngày 24/03/2017

share facebookgửi emailin bài này

Năm 1969

Tháng 1, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Thư chúc mừng năm mới tới đồng bào và chiến sĩ cả nước. Trong thư, Người điểm lại những chiến thắng oanh liệt của quân và dân hai miền Nam - Bắc trong năm 1968 và khẳng định “Chắc chắn giặc Mỹ sẽ hoàn toàn thất bại. Quân và dân ta trong cả nước, thừa thắng xông lên, nhất định sẽ thắng lợi hoàn toàn”. Người thay mặt nhân dân Việt Nam cảm ơn tất cả bè bạn năm châu đã hết lòng ủng hộ Việt Nam chống Mỹ. Cuối thư, Người có thơ chúc:

Năm qua thắng lợi vẻ vang,

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to

Vì độc lập, vì tự do,

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,

Bắc - Nam sum họp, Xuân nào vui hơn!

Buổi trưa, Người mời Phó Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến cùng ăn cơm. Chị Kan Lịch, người nữ anh hùng dân tộc Pakô, mới ra họp cũng được mời đến cùng ăn cơm và kể chuyện buôn làng đánh Mỹ cho hai Bác cùng nghe.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi:

- Thiếp chúc mừng năm mới tới Phái đoàn đại diện Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam tại Hà Nội.

- Điện chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ.

- Lẵng hoa cho các lực lượng vũ trang Quân khu IV và các đơn vị công an, công an vũ trang có thành tích xuất sắc trong chiến đấu và công tác năm 1968.

-   Bản gốc thơ chúc Tết, lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

-   Báo Nhân dân, số 5376, ngày 1-1-1969.

-   Báo Nhân dân, số 5378, ngày 3-1-1969.

-   Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 1, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội chúc mừng nhân dịp Quốc khánh lần thứ 10 nước Cộng hòa Cuba (1959-1969).

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1 , ngày 3

10 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu Phong trào Hòa bình Pháp gồm các ông: Pierơ Bica, giáo sư vật lý- Tổng thư ký Liên đoàn thế giới những người làm công tác khoa học, Ủy viên Hội đồng toàn quốc Phong trào Hòa bình Pháp; Ăngđrê Xukierơ, Tổng thư ký Phong trào Hòa bình Pháp; Gioóc Anbexrơ, giáo sư, Ủy viên Ban Thường trực Phong trào Hòa bình Pháp....

-   Biên niên tiếp khách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 4

7 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Hữu Mai - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng về việc thưởng cờ thi đua cho các đơn vị ngành than.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 5

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Hoàng thân Xuphanuvông, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận yêu nước Lào, nhân dịp Mặt trận yêu nước Lào công bố Cương lĩnh chính trị.

Bức điện có đoạn: “Bản Cương lĩnh chính trị đã thể hiện đường lối đúng đắn, chính sách đại đoàn kết của Mặt trận yêu nước Lào và ý chí sắt đá của nhân dân Lào quyết tâm đánh thắng sự can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ ở Lào... Nhân dân Việt Nam hoàn toàn ủng hộ bản Cương lĩnh chính trị của Mặt trận yêu nước Lào”.

 - Báo Nhân dân, số 5380, ngày 5-1-1969.

Tháng 1, ngày 6

16 giờ, Người dự phiên họp đầu năm của Hội đồng Chính phủ và chúc tết các đại biểu nhân dịp năm mới.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

Tháng 1, trước ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho 10 cán bộ, chiến sĩ lái xe dũng cảm, đã nêu cao tinh thần bảo vệ của công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao1).

- Báo Nhân dân, số 5382, ngày 7-1-1969.

Tháng 1, ngày 7

7 giờ 30, tại nhà khách Chính phủ ở 12 Ngô Quyền, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đoàn địa biểu Đảng Cộng sản Đan Mạch do Chủ tịchĐảng Cơmít Ghétxpơxơn dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

-   Biên niên tiếp khách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

Tháng 1, ngày 8

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn, bàn về nội dung làm việc với đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đan Mạch.

Biên niên tiếp khách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 9

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nhẹ về việc khen thưởng cho ngành dệt.

- Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 1, trước ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những cán bộ y tế hết lòng phục vụ nhân dân2).

- Báo Nhân dân, số 5385, ngày 10-1-1969.

Tháng 1, ngày 10

7 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Tạo - Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp bàn về bài báo nói về Tết trồng cây.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 11

7 giờ 15, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa Hà Huy Giáp, bàn về nội dung tuyên truyền sách Người tốt, việc tốt.

15 giờ đến 16 giờ 45, Người họp Bộ Chính trị bàn về đấu tranh ngoại giao.

-   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

-   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 1, trước ngày 12

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho cán bộ và nhân dân đã dũng cảm cứu dân, cứu tài sản của Nhà nước3).

- Báo Nhân dân, số 5387, ngày 12-1-1969.

Tháng 1, ngày 13

 16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Nhà khách Chính phủ ở 12 phố Ngô Quyền, thăm và chào tạm biệt đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Đan Mạch trước khi đoàn lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

Tháng 1, ngày 14

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

Lệnh số 04- LCT, thưởng hai Huân chương Quân công hạng Ba cho hai đơn vị có thành tích trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; truy tặng một Huân chương Chiến công hạng Nhất cho một cán bộ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

Tháng 1, ngày 15

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Văn Lương về việc bồi dưỡng và nêu gương “Người tốt, việc tốt”.

- Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 1, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng Hội nghị quốc tế ủng hộ nhân dân các nước thuộc địa của Bồ Đào Nha và nhân dân các nước châu Phi Nam xích đạo. Nội dung bức điện có đoạn: “...Hội nghị của các bạn là biểu hiện của tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân các nước Á - Phi vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ, xã hội chống chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân cũ và mới....

Cuộc đấu tranh của nhân dân các nước châu Phi Nam xích đạo, cũng như cuộc đấu tranh của nhân dân các nước Á - Phi và Mỹ latinh nói chung đang liên tục tiến công vào chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa thực dân và đang thu được những thắng lợi ngày càng to lớn....”.

Chiều, thời tiết chuyển lạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh bị ho nhiều. Cán bộ phục vụ xem lại ống nhổ thấy có tia máu.

-   Báo Nhân dân, số 5393, ngày 18-1-1969.

-   Vũ Kỳ: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.111.

Tháng 1, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe đồng chí Nguyễn Lam, thay mặt đoàn cán bộ vừa đi thăm một số nước, báo cáo về vấn đềcông nghiệp, kinh nghiệm của các nước để phát triển công nghiệp.

Trưa, bác sĩ Trần Hữu Tước vào thăm và kiểm tra sức khỏe cho Người. Người mỉm cười, nói: Các chú chỉ vẽ chuyện “công chúa đứt tay” chứ Bác có làm sao đâu? Nhưng nể bác sĩ Tước, Người đồng ý cho khám. Kết quả cho biết: bị vỡ một tia máu trong cuống họng, cần phải chấm thuốc hàng ngày.

Chiều, Người tiếp tục họp Bộ Chính trị.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

-   Vũ Kỳ: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.111.

Tháng 1, ngày 19

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ và nhân dân Liên Xô nhân dịp Liên Xô phóng thành công hai con tàu vũ trụ “Liên hợp 4” và “Liên hợp 5”.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng tiếp đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Đức do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đức Vilimôn làm trưởng đoàn đến chào Người.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 21

7 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Hà Huy Giáp về vấn đề cử cán bộ đi công tác ở Pari (Pháp).

9 giờ đến 10 giờ, các bác sĩ khám sức khỏe cho Người.

14 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Tố Hữu về vấn đề Hợp tác xã cơ khí Trúc Sơn đúc tượng Người. Người hỏi rất tỉ mỉ: Ai chủ trương làm việc đó và chỉ thị không được làm tiếp nữa4).

16 giờ 30, Người làm việc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mời Đại tướng dùng cơm với Người.

Khoảng 21 giờ đến 22 giờ, Người cảm thấy đau tức ở mỏ ác. Các bác sĩ Bảo và Mẫn đến khám và làm điện tâm đồ cho Người.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 22

7 giờ sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng trao đổi về tin “cày ruộng dâu ở Đông Anh” có đăng trên báo.

Được tin đồng chí Hoàng Sâm, cán bộ cao cấp của Quân đội nhân dân Việt Nam vừa từ trần, Người trực tiếp làm việc với đồng chí Song Hào và căn dặn: Khi tổ chức truy điệu cho đồng chí Hoàng Sâm, nhớ nhắc Người đến dự và nhắc các đồng chí giúp việc chuẩn bị một vòng hoa để Người đến viếng.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 23

10 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đoàn đại biểu Bộ Y tế và Ủy ban Việt Nam của nước Cộng hòa Dân chủ Đức do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Y tế Max Dêphơrin, làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Lúc đoàn ra về, trời lạnh, thấy đồng chí trưởng đoàn bị ho, Người đã tặng chiếc khăn quàng của mình cho đồng chí trưởng đoàn.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 24

 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Hội nghị quốc tế ủng hộ nhân dân các nước Arập họp ở Lơke. Trong bức điện, Người khẳng định sự đồng tình và ủng hộ hoàn toàn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước Arập, trong đó có các quyền chính đáng của nhân dân Palextin.

- Báo Nhân dân, số 5400, ngày 25-1-1969.

Tháng 1, ngày 25

7 giờ 30 sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Tố Hữu về nội dung bức thư gửi Việt kiều ở Pháp và bài viết nhân dịp kỷ niệm ngày 3-2 sắp tới.

15 giờ đến 17 giờ 30, Người họp Bộ Chính trị bàn về đấu tranh ngoại giao.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.13.

Tháng 1, ngày 26

16 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Hội đồng bác sĩ họp và chẩn đoán bệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng ăn cơm với Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn tới các cụ phụ lão, anh chị em và các cháu thiếu niên, nhi đồng, Việt kiều khi nhận được thư và quà của họ gửi biếu Người.

Cùng ngày, Người gửi thư cho Đội Thanh niên xung phong số 333 tỉnh Nghệ An, khen ngợi thành tích của đơn vị trong bốn năm liên tục nhận nhiệm vụ làm đường, sửa cầu ở nơi địch thường xuyên bắn phá ác liệt. Đội Thanh niên phần lớn là nữ nhưng đã dũng cảm chiến đấu, cải tiến kỹ thuật, bảo đảm giao thông thông suốt.

Thấy giọng nói bị ảnh hưởng kéo dài mà tháng Chạp đã gần hết, sắp đến lúc phải thu lời chúc mừng năm mới đồng bào và chiến sĩ cả nước, mà giọng nói không bình thường có thể gây lo lắng cho đồng chí, đồng bào đang chiến đấu ở miền Nam, từ ngày 27-1, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động đề nghị bác sĩ đến chấm thuốc cho mau khỏi và hàng ngày Người để 15 phút luyện tập tiếng nói cho to dần như trước.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

-   Báo Nhân dân, số 5415, ngày 9-2-1969.

-   Vũ Kỳ: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.112.

Tháng 1, ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ bộ đội thông tin liên lạc5).

Người khen ngợi bộ đội thông tin: “dũng cảm, nhanh nhẹn, khắc phục khó khăn... bảo đảm tốt cho chiến đấu và công tác chung”. Người căn dặn cán bộ, chiến sĩ bộ đội thông tin: “Đã có cố gắng, cần luôn luôn cố gắng hơn nữa”. Phải không ngừng học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, đảm bảo bí mật, kịp thời, chính xác. Phải luôn giữ vững đạo đức cách mạng của người quân nhân, đoàn kết, kỷ luật, cần kiệm, nêu cao quyết tâm đánh thắng Mỹ “cho xứng đáng là những chiến sĩ anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”.

-   Bản gốc thư lưu tại Bảo tàng Thông tin.

-   Báo Nhân dân, số 5413, ngày 7-2-1969.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 29

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trần Xuân Bách.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 1, ngày 30

Từ 14 giờ đến 16 giờ 30, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Tố Hữu về bài viết nhân dịp kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đảng:Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, ký tên T.L., sẽ đăng báo Nhân dân vào ngày kỷ niệm thành lập Đảng 3-2-1969.

-   Ban Tư tưởng văn hóa Trung ương: “Một số công việc của Bác Hồ trong tháng đầu, năm cuối trước lúc đi xa”, Tạp chí Công tác tư tưởng văn hóa, số 5, 1993, tr.14.

Tháng 1, ngày 31

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe đồng chí Nguyễn Văn Trân báo cáo kết quả dự Đại hội Đảng Công nhân thống nhất Ba Lan và một số vấn đề về công nghiệp của nước ngoài.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 1

7 giờ sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Câu lạc bộ Quân đội viếng đồng chí Thiếu tướng Hoàng Sâm.

8 giờ, Người họp Bộ Chính trị, nghe báo cáo về vấn đề quân sự tháng 1-1969.

Cùng ngày, Chủ tịch gặp Tổng Cục trưởng Lâm nghiệp Nguyễn Tạo yêu cầu góp ý kiến cho bản thảo bài báo “Tết trồng cây” của Người.

Người sửa chữa ngay vào bản thảo những góp ý của ông Nguyễn Tạo. Nhưng về cách dùng chữ, Người căn dặn: “Tiếng nói và chữ viết của dân tộc ta giàu, đẹp, nếu thiếu thật mới đi mượn của nước ngoài. Các chú cần chú ý!”. Người căn dặn Tổng Cục trưởng Lâm nghiệp viết thư cho Ủy ban hành chính Lạng Sơn bảo vệ cho được những loại cây gỗ quý hiếm còn lại.

-   Báo Nhân dân, số 5408, ngày 2-2-1969.

-   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

-   Nguyễn Tạo: “Rừng cây đón Bác”. In trong sách Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lạng Sơn, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, 1995, tr.214-239.

Tháng 2, ngày 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị Trường Chinh.

Trong ngày, Người thấy mệt và cảm thấy tức ngực.

13 giờ, bác sĩ đến đo mạch và huyết áp cho Người.

21 giờ 30, Người lại thấy đau đầu và tức ngực.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 3

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, ký bút danh T.L., đang báo Nhân dân, số 5409, ngày 3-2-1969.

Bài báo biểu dương tinh thần hy sinh, gương mẫu, đạo đức trong sáng của cán bộ, đảng viên, đồng thời kịch liệt lên án những hành vi, tư tưởng cá nhân hẹp hòi. Tác giả khẳng định chủ nghĩa cá nhân là nguyên nhân, là bạn đồng hành của những căn bệnh tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa, tham danh, trục lợi... làm hại đến quyền lợi của cách mạng, của nhân dân và chỉ ra rằng: “Để làm cho tất cả cán bộ, đảng viên xứng đáng là những chiến sĩ cách mạng, Đảng ta phải ra sức tăng cường giáo dục toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, về đường lối, chính sách của Đảng, về nhiệm vụ và đạo đức của người đảng viên. Phải thực hành phê bình và tự phê bình nghiêm chỉnh trong Đảng. Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên. Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc. Kỷ luật của Đảng phải nghiêm minh. Công tác kiểm tra của Đảng phải chặt chẽ”. Đối với đảng viên, tác giả chỉ rõ: “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ...”.

- Báo Nhân dân, số 5409, ngày 3-2-1969.

Tháng 2, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những cán bộ, nhân viên có thành tích sản xuất trong lao động sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu6).

- Báo Nhân dân, số 5410, ngày 4-2-1969.

Tháng 2, ngày 4

14 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đoàn phi công Triều Tiên trước khi đoàn về nước, kết thúc thời gian công tác tại Việt Nam.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 5

Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tết trồng cây, ký bút danh T.L., đăng trên báo Nhân dân, số 5411, nêu lên ý nghĩa và lợi ích to lớn của việc trồng cây gây rừng ở các địa phương.

Tác giả bài báo đưa nhiều dẫn chứng về các địa phương, cá nhân có nhiều thành tích trồng cây, gây rừng, nhắc nhở một số địa phươngcòn yếu trong công tác này và chỉ ra rằng muốn làm tốt công tác trồng rừng, các cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành cần làm tốtcông tác vận động quần chúng, quan tâm đúng mức tới lợi ích của họ để phong trào trồng cây gây rừng ngày càng được mở rộng và sôi nổi. Bài báo kết luận: “Kinh nghiệm cho thấy rằng: mọi người đều nên tham gia trồng cây, nhưng lực lượng các cụ phụ lão có tổ chức làquan trọng và các cháu thiếu nhi là lực lượng góp phần đắc lực”.

- Báo Nhân dân, số 5411, ngày 5-2-1969.

Tháng 2, trước ngày 6

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho những người có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây gây rừng7).

- Báo Nhân dân, số 5412, ngày 6-2-1969.

Tháng 2, ngày 6

10 giờ 15, tại Nhà khách nhỏ Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc to lời chúc mừng năm mới vào máy ghi âm (để phát vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 1969).

16 giờ cùng ngày, Người tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình.

-   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

-   Vũ Kỳ: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.113.

Tháng 2, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Xămđéc Nôrôđôm Xihanúc, cảm ơn sự ủng hộ hoàn toàn củaChính phủ và nhân dân Campuchia đối với lập trường chính nghĩa của Việt Nam tại Hội nghị Pari.

Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Bộ Chính trị nghe đồng chí Nguyễn Duy Trinh báo cáo về vấn đề ngoại giao và đồng chíPhạm Văn Đồng báo cáo về vụ tai nạn xe lửa ở Đuống.

- Báo Nhân dân, số 5416, ngày 10-2-1969.

- Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 2, ngày 8

 15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về vấn đề ngoại giao.

Cùng ngày, Người tiếp Đại sứ Anbani nhân dịp Đại sứ mới sang nhận chức tại Việt Nam.

Trong ngày, Người gặp cháu Huỳnh Kiểu, chiến sĩ giao thông liên lạc miền Nam ra miền Bắc chữa bệnh. Người cùng ăn cơm với Huỳnh Kiểu.

-   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 2, ngày 9

10 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đoàn chuyên gia quân sự của Trung Quốc.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Nhà khách Chính phủ ở 12 Ngô Quyền gặp các đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Đức sang thăm Việt Nam.

Trong ngày, Người gặp gia đình các đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Trần Đăng Ninh, Nguyễn Sơn.

-   Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

-   Vũ Kỳ: Những bức thư kể chuyện Bác Hồ, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1985, tr.66.

Tháng 2, ngày 13

Buổi sáng, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thân mật đoàn thiếu niên dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc.

Cùng ngày, Người tiếp bà Menba Hécnanđê, Chủ tịch Ủy ban Cuba đoàn kết với Việt Nam và đoàn đại biểu Viện Hữu nghị với các dân tộc của Cuba nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, trước ngày 14

Tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đón các vị trong phái đoàn Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam ra thăm miền Bắc. Sau khi tặng hoa và ôm hôn từng người trong đoàn, Người hỏi thăm sức khỏe của từng người, những thử thách vất vả trên đường đi, việc sắp xếp chỗ ở của đoàn ở Hà Nội. Sau đó, Người nói đến lịch sử yêu nước của tôn giáo Việt Nam.

Sách Bác Hồ với Bình- Trị- Thiên, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Tỉnh uỷ Bình - Trị - Thiên, 1977, tr.179.

Tháng 2, ngày 14

Từ 10 giờ 15 đến 11 giờ 15 tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp các đại biểu trong Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình miền Nam ra thăm miền Bắc. Sau khi các đại biểu chúc thọ Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta, về truyền thống đoàn kết đấu tranh xâm lược của dân tộc và tinh thần dân chủ của văn hóa Việt Nam. Sau đó, Người nghe một số vị trong đoàn hát bội và ca Huế.

Người nhận một khay mứt Huế do bà Nguyễn Đình Chi làm biếu Người.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Sách Bác Hồ với Bình- Trị- Thiên, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng, Tỉnh uỷ Bình - Trị - Thiên, 1977, tr.180-181.

Tháng 2, ngày 15 (30 Tết)

Nhân dịp Tết Kỷ Dậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng lẵng hoa cho một số cơ quan, trong đó có khối 30, khu phố Đống Đa; phân đội 5, Đoàn công an vũ trang bảo vệ Thủ đô.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô Hà Nội, Sở Văn hóa và thông tin Hà Nội, 1985, tr.62

Tháng 2, ngày 16 (tức ngày mùng một Tết năm Kỷ Dậu)

6 giờ 30 sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng đến thăm và chúc tết cán bộ chiến sĩ Quân chủng Phòng không không quân tại sân bay Bạch Mai - Hà Nội. Tại Hội trường lớn, Người đã gặp gỡ, nói chuyện với đại biểu các anh hùng, chiến sĩ thi đua, đại biểu các đơn vị có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu.

11 giờ, Người đến thăm và chúc tết nhân dân xã Vật Lại, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây. Người cùng nhân dân xã Vật Lại khai xuân trồng cây trên đồi của xã.

Buổi trưa, dưới bóng cây bạch đàn trên đồi Vật Lại, Người thân mật nói chuyện và chúc tết nhân dân địa phương. Người nói: “Các cụ thì biết chuyện cũ, chuyện mới, nhưng các cháu ngày nay chỉ biết chế độ dân chủ cộng hòa. Đất nước bây giờ là của ta, cho nên cần phải thi đua sản xuất giỏi, trồng cây giỏi”.

Chiều, Người và Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng ăn cơm với chị Tạ Thị Kiều.

-   Vũ Kỳ: Bác Hồ viết Di chúc, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1989, tr.88-89.

-   Báo Nhân dân, số 5424, ngày 18-2-1969.

-   Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 2, trước ngày 18

 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc mừng năm mới tới Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ và các vị trong Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam nhân dịp đầu xuân mới năm Kỷ Dậu.

-   Báo Nhân dân, số 5424, ngày 18-2-1969.

Tháng 2, ngày 18

Tối, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đoàn văn công nghiệp dư của Công an vũ trang biểu diễn nhân dịp Xuân Kỷ Dậu 1969.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 19

6 giờ sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại đau ngực. Các bác sĩ đến làm điện tâm đồ. Vùng cơ tim phía trước về mé trái có hiện tượng cung cấp máu thiếu.

14 giờ, Người phải thở ôxy và làm thêm điện tâm đồ.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng huy hiệu của Người cho ba cán bộ thuộc tỉnh Hà Tây8).

- Theo tài liệu của Sở Văn hoá thông tin Hà Tây năm 1995.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, trước ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện chúc năm mới Phái đoàn ngoại giao Việt Nam đang công tác ở Pari (Pháp).

Điện chúc tết của Người mở đầu bằng hai câu thơ:

Xuân Gà túc tác đến nơi,

Gửi người thân thiết mấy lời mừng Xuân.

Kết thúc bức điện, Người lại làm hai câu thơ tặng các anh chị em Việt Nam và các bạn Pháp:

Gà Xuân túc tác rạng đông,

Đưa tin thắng lợi cờ hồng bay cao.

- Báo Nhân dân, số 5426, ngày 20-2-1969.

Tháng 2, ngày 20

6 giờ sáng, các bác sĩ đến thăm sức khỏe và làm điện tâm đồ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

13 giờ 35, Người ngủ dậy và làm tiếp điện tâm đồ.

16 giờ 30, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Xuân Bách sang báo cáo. Người cho gọi lên nhà làm việc và không chịu nằm.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 21

Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mệt, phải tiếp tục thở ôxy và làm điện tâm đồ.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 22

6 giờ sáng, bác sĩ đến kiểm tra và làm điện tâm đồ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

15 giờ 30, các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng sang thăm Người, đề nghị Bác nghỉ ngơi. Sau đó, cho mời bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe và hội chẩn.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, trước ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những cụ già có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng cây gây rừng9).

- Báo Nhân dân, số 5429, ngày 23-2-1969.

Tháng 2, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ vào kiểm tra sức khỏe và theo dõi huyết áp, tim mạch.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, ngày 24

15 giờ - 16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe báo cáo về tình hình quân sự.

-   Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 2, ngày 25

10 giờ 30, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Thủ tướng Phạm Văn Đồng tiếp đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Lênin (Liên Xô).

Cùng ngày, Người gửi điện chia buồn tới các đồng chí lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Đức về việc đồng chíGiôhannét Đíchman, Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Đức từ trần.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân dân, số 5432, ngày 26-2-1969.

Tháng 2, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những cán bộ, bộ đội, công nhân và xã viên hợp tác xã nông nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất và chiến đấu10).

- Báo Nhân dân, số 5432, ngày 26-2-1969.

Tháng 2, ngày 26

15 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Trường Chinh về vấn đề “Điều lệ Hợp tác xã cấp cao”.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 2, trước ngày 27

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho một số cá nhân có tinh thần dũng cảm cứu dân, cứu tài sản Nhà nước11).

- Báo Nhân dân, số 5433, ngày 27-2-1969.

Tháng 2, ngày 28

18 giờ, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ tiếp đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam do Bác sĩ Phùng Văn Cung làm trưởng đoàn ra thăm miền Bắc. Tại buổi tiếp, Người nói: “hoan nghênh phái đoàn miền Nam ruột thịt, thì nói mấy trăm câu, mấy nghìn câu, mấy vạn câu cũng không thể hết được. Tôi xin phép chỉ nói một câu thôi:

Bao giờ Nam - Bắc một nhà,

Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng.

Người hỏi thăm sức khỏe của từng cán bộ trong đoàn, hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của đồng bào miền Nam, khen ngợi cán bộ, chiến sĩ, đồng bào miền Nam trong cuộc chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược và nhờ các đại biểu mang về miền Nam niềm yêu thương vô hạn của Người và của 17 triệu đồng bào miền Bắc.

- Băng ghi âm lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 2

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai báo tin các thầy thuốc Trung Quốc được cử sang chữa bệnh cho Người đã tới Hà Nội.

Bức điện có đoạn: “Nhờ các đồng chí báo với Mao Chủ tịch, từ hôm qua đến hôm nay bệnh tình của tôi đã tương đối ổn định rồi. Mong các đồng chí yên lòng.”

-   Hoàng Tranh: Hồ Chí Minh với Trung Quốc, Nxb. Giải phóng quân, Bắc Kinh, 1987, tr. 248 (bản Trung văn).

Tháng 3, ngày 1

 6 giờ 45, các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khoẻ theo thường lệ cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi sáng, Người làm việc với đồng chí Hà Huy Giáp về những gương người tốt, việc tốt và nghe báo cáo về gương người tốt, việc tốt của đồng bào miền Nam.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần hỏi về tình hình máy bay Mỹ hoạt động trinh sát ở các vùng Khu IV.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, ngày 2

Buổi sáng, các bác sĩ đông y vào bấm huyệt cho Người.

Buổi chiều, tại Phủ Chủ tịch, Người gặp mặt thân mật chị Huỳnh Thị Kiên, du kích Duy Xuyên bị địch bắt tra tấn dã man, chặt cụt chân nhưng vẫn không khai.

16 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Người hỏi thăm tình hình máy bay Mỹ trinh sát và bắn phá các tỉnh Quảng Bình, Vĩnh Linh và căn dặn một số việc phải làm để tránh thiệt hại cho dân.

-   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

-   Sách Từ bến Nhà Rồng đến đền Long Đức, Nxb. Cửu Long, 1990, tr. 130-131.

Tháng 3, ngày 3

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ đến kiểm tra mắt theo thường lệ.

16 giờ 30, Người tiếp Thủ tướng Phạm Văn Đồng đến thăm và báo cáo một số công việc. Người hỏi thăm tình hình máy bay địch trinh sát vùng Quảng Bình.

19 giờ 30, Người để các bác sĩ Đông y vào kiểm tra
sức khỏe.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới Luật sư Trịnh Đình Thảo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam12 báo tin đã nhận được bức thư đầu xuân của Luật sư gửi Người. Bức điện có đoạn: “...Sự ra đời và những hoạt động tích cực của Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam do Chủ tịch lãnh đạo là một thắng lợi rực rỡ của lòng yêu nước và sức mạnh toàn dân đoàn kết chống Mỹ, cứu nước”.

- Báo Nhân dân, số 5440, ngày 6-3-1969.

Tháng 3, trước ngày 8

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho một số phụ nữ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và phục vụ chiến đấu12).

- Báo Nhân dân, số 5442, ngày 8-3-1969.

Tháng 3, trước ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những phụ nữ được công nhận danh hiệu “Dũng cảm, đảm đang chống Mỹ, cứu nước”13).

- Báo Nhân dân, số 5444, ngày 10-3-1969.

Tháng 3, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tây bức chân dung của Người với hàng chữ: “Khuyên cán bộ một lòng một dạ phục vụ nhân dân, chúc đồng bào các dân tộc đoàn kết chặt chẽ, sản xuất tốt, chiến đấu giỏi, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

- Bác Hồ với Hà Tây, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Hà Tây biên soạn, 1995.

-   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, ngày 12

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ đến khám mắt.

10 giờ, Người làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện khen đồng bào, cán bộ và chiến sĩ miền Nam đánh giỏi thắng to trong dịp đầu Xuân Kỷ Dậu. Nội dung bức điện có đoạn:

“Giặc Mỹ đã thua nặng. Nhưng chúng vẫn chưa bỏ dã tâm xâm lược, chưa chịu rút quân ra khỏi nước ta.

Vậy ta phải tiếp tục đánh mạnh, đánh đau, đánh cho đến khi Mỹ, ngụy thất bại hoàn toàn, cho đến khi miền Nam hoàn toàn giải phóng”.

- Báo Nhân dân, số 5451, ngày 17-3-1969.

Tháng 3, ngày 17

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo Lai Châu, số 249, ngày 17-3-1969, trong mục “Người tốt, việc tốt”, có biểu dương đồng chí Đào Duy Thoa, chiến sĩ thi đua ngành lâm nghiệp, công nhân đội vận chuyển tre thuộc Lâm trường Mường Tiên (Lai Châu), Người đã gửi tặng đồng chíThoa một huy hiệu của Người.

- Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Lai Châu, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Lai Châu, 1984, tr.108

Tháng 3, ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới các đồng chí lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ Rumani nhân dịp các đồng chí được bầu lại giữ các chức vụ trong Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng và Quốc hội nước Cộng hòa nhân dân Rumani.

- Báo Nhân dân, số 5453, ngày 19-3-1969.

Tháng 3, ngày 19

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh được các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

16 giờ, Người tiếp, mời cơm các đồng chí Phạm Hùng, Hoàng Văn Thái và nghe báo cáo về tình hình miền Nam.

-   Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 3, ngày 20

Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo về tình hình quân sự.

Trong ngày, các bác sĩ hội chẩn, kiểm tra sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và bàn kế hoạch kiểm tra sức khỏe hàng ngày cho Người.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, ngày 25

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3, trước ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào “Ba sẵn sàng”14).

- Báo Nhân dân, số 5460, ngày 26-3-1969.

Tháng 3, trước ngày 28

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những người có thành tích xuất sắc trong công tác hậu phương và phục vụ chiếnđấu15).

- Báo Nhân dân, số 5462, ngày 28-3-1969.

Tháng 3, ngày 28

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe.

- Báo Nhân dân, số 5462, ngày 28-3-1969.

Tháng 3, trước ngày 30

Nhân dịp ngành dệt mở Hội nghị tổng kết phong trào thi đua sản xuất thêm “mười triệu mét vải vì miền Nam”, Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những công nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào này16).

- Báo Nhân dân, số 5464, ngày 30-3-1969.

Tháng 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện tới các đồng chí P.Phêđôxêép, Giám đốc Viện Mác - Lênin trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô - Mátxcơva, cảm ơn Viện đã mời Người sang dự Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Quốc tế Cộng sản.

Trong điện, Người thông báo về điều kiện đặc biệt, Người không sang dự Hội nghị được và gửi lời chúc Hội nghị thành công.

- Bản sao bức điện lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Thủ tướng nước Cộng hòa Cuba Phiđen Caxtơrô Rudơ và gửi biếu đồng chí Phiđen một chiếc gạt tàn thuốc lá làm bằng xác máy bay Mỹ do các chiến sĩ giải phóng miền Đông Nam Bộ đã gửi biếu Người.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 4, ngày 1

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 60-LCT, thưởng:

- 6 Huân chương Quân công hạng Ba,

- 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất,

- 20 Huân chương Chiến công hạng Nhì,

- 83 Huân chương Chiến công hạng Ba,

cho 79 đơn vị, 34 cán bộ và chiến sĩ thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và dân quân, tự vệ đã có thành tích trong chiến đấu và phục vụchiến đấu.

-   Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

Tháng 4, ngày 2

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và điện tâm đồ.

Buổi chiều, Người nghe đồng chí Lê Duẩn Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng báo cáo một số vấn đề về công tác đảng.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 4, ngày 3

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng tới các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Hunggari nhân dịp kỷ niệm lần thứ 24 Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Hunggari.

- Báo Nhân dân, số 5469, ngày 4-4-1969.

Tháng 4, trước ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân vũ trang hết lòng vì an ninh Tổ quốc17).

- Báo Nhân dân, số 5469, ngày 4-4-1969.

Tháng 4, ngày 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh được các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

- Báo Nhân dân, số 5469, ngày 4-4-1969.

Tháng 4, ngày 5

Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh được các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

15 giờ, Người nghe đồng chí Chu Huy Mân báo cáo.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 4, ngày 7

Chủ tịch Hồ Chí Minh mời các đồng chí trong Bộ Chính trị đến họp tại Nhà sàn và sau đó ở lại cùng ăn cơm với Người18).

- Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 4, ngày 10

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc vương Lào XriXavang Vátthana, nhân dịp Tết “Bunpimay”, Tết cổ truyền của nhân dân Lào.

14 giờ, Người được các bác sĩ đến thăm và kiểm tra
sức khỏe.

- Báo Nhân dân, số 5507, ngày 13-5-1969.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 4, ngày 11

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Quốc trưởng Vương quốc Campuchia Xămđéc Nôrôđôm Xihanúc, nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Khơme (13-4-1969).

- Báo Nhân dân, số 5504, ngày 10-5-1969.

Tháng 4, ngày 13

14 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Nguyễn Duy Trinh về một số vấn đề quốc tế.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 4, ngày 14

Từ 7 giờ 30 đến 9 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Đỗ Mười.

14 giờ, các bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe và làm điện tâm đồ cho Người

- Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 4, ngày 15

8 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo về tình hình chiến trường miền Nam.

- Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

- Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr.401.

Tháng 4, ngày 16

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi:

- Điện mừng tới bác sĩ Nurétđin Atátxi, Quốc trưởng kiêm Thủ tướng nước Cộng hòa Arập Xiri nhân dịp kỷ niệm lần thứ 23 Quốc khánh nước Cộng hòa Arập Xiri.

- Điện mừng tới Tổng thống nước Cộng hòa Cuba Ôxvanđô Đoócticốt Tôrađô, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 ngày sinh của Tổng thống.

- 14 giờ, các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe
cho Người.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký:

- Lệnh số 67-LCT, cử bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

- Báo Nhân dân, số 5482, ngày 17-4-1969.

- Bản gốc Lệnh lưu tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 4, trước ngày 18

Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua19) luân lưu cho đơn vị sản xuất khá nhất của ngành than là Xí nghiệp cơ khí Cẩm Phả, đơn vị tiêu biểu của ngành.

- Báo Nhân dân, số 5483, ngày 14-8-1969.

Tháng 4, ngày 18

14 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe và làm điện tâm đồ.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 4, trước ngày 20

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giấy khen cho 115 cô giáo, thầy giáo và 861 học sinh giỏi toàn diện trong năm học 1968 - 1969 ở các địa phương.

- Báo Nhân dân, số 5485, ngày 20-4-1969.

Tháng 4, ngày 23

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Ngài Mơonlimu Duyliút K.Niêrêrê, Tổng thống nước Cộng hòa thống nhất Tandania, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 5 Quốc khánh nước Cộng hòa thống nhất Tandania.

14 giờ, các bác sĩ vào thăm và kiểm tra sức khỏe cho Người.

- Báo Nhân dân, số 5491, ngày 26-4-1969.

Tháng 4, trước ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi vòng hoa viếng bác sĩ Lê Đình Thám, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng hòa bình thế giới của Việt Nam, Phó Hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam, vừa từ trần ngày 23-4-1969.

- Báo Nhân dân, số 5490, ngày 25-4-1969.

Tháng 4, ngày 25

Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe đồng chí Lê Đức Thọ báo cáo trước khi đi Pari.

14 giờ, các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe cho Người.

- Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 4, ngày 26

Chủ tịch Hồ Chí Minh họp Bộ Chính trị bàn về việc đánh cho Mỹ rút quân và tổ chức Đại hội tuyên dương anh hùng và chiến sĩ thi đua. Về vấn đề đấu tranh quân sự, Người nói: trong cuộc chiến tranh này Mỹ sẽ bị thua thiệt nhiều và phải rút hết quân, “ta sẵn sàng cho nó rút có thể diện”.

- Biên bản Họp Bộ Chính trị, lưu tại Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III.

Tháng 4, ngày 27

7 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã và tương đương. Người bỏ phiếu tại địa điểm hòm phiếu số 6, đơn vị 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội, đặt tại nhà thuyền Hồ Tây.

Sau khi bỏ phiếu, Người tiếp xúc với đồng bào cử tri ở khu vực hòm phiếu số 6, sau đó đi thăm một số khu vực bỏ phiếu trong thành phố.

19 giờ, Người xem triển lãm Mỹ thuật tranh sơn mài cổ tổ chức tại Hà Nội.

Trong ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe đồng chí Lê Đức Anh và Chu Huy Mân báo cáo công việc và sau đó cùng ăn cơm với Người.

- Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr. 401.

- Báo Nhân dân, số 5493, ngày 28-4-1969.

- Tư liệu lưu tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Tháng 4, ngày 28

14 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe.

15 giờ, Người cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng chí Tố Hữu gặp đoàn đại biểu các lực lượng vũ trang Quân khu IV. Người khen ngợi các chiến công và thành tích vẻ vang của quân và dân Quân khu IV và căn dặn: Các đơn vị, địa phương, các chiến sĩ phải luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, ra sức chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần xứng đáng cùng quân và dân cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Người nói: “Quân khu IV phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ là tuyến đầu của miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam anh hùng”.

Sau đó, Người tặng huy hiệu cho các thành viên trong đoàn.

- Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh - Những sự kiện, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987, tr. 401.

-   Báo Nhân dân, số 5495, ngày 30-4-1969.

Lịch sử Quảng Bình chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự Quảng Bình, 1994.

Tháng 4, ngày 29

Buổi chiều, Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc với đồng chí Lê Duẩn Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về một số công việc trước mắt của Đảng.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tháng 4, ngày 30

14 giờ, các bác sĩ đến thăm và kiểm tra sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.

19 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Hội trường Ba Đình dự mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5.

Chủ tịch cùng tất cả những người dự mít tinh đã thông qua bản nghị quyết: Chào mừng giai cấp công nhân Việt Nam và toàn thể những người lao động trên thế giới nhân ngày Quốc tế Lao động; tố cáo và lên án đế quốc Mỹ không chịu từ bỏ âm mưu xâm lược Việt Nam; ủng hộ lập trường của Đoàn đại biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Pari, v.v..

Kết thúc cuộc mít tinh, trong không khí phấn khởi, Người cùng toàn thể đồng bào hát vang bài “Giải phóng miền Nam”.

- Tư liệu lưu tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

- Báo Nhân dân, số 5497, ngày 3-5-1969.

Tháng 4

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1-5, Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu của Người cho những công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất20).

- Báo Nhân dân, số 5496, ngày 1-5-1969.

Tháng 4

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen, cổ vũ cán bộ và chiến sĩ đang chiến đấu ở các chiến trường miền Nam.

Trong thư, Người viết:

“Bác gửi lời vào thăm và khen quân dân miền Nam về thành tích trong đợt Xuân 1969.

Bác đặc biệt khen các lực lượng vũ trang miền Đông trong đó Người chú trọng khen riêng các lực lượng pháo binh và đặc công của miền Đông Nam Bộ.

Tháng 4 năm 1969

Bác Hồ”.

Pháo binh nhân dân Việt Nam - Những chặng đường chiến đấu, Bộ Tư lệnh pháo binh, 1986, t.2.

-----------------

1. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

-    Bùi Ngọc Dậu và Mai Công Thành, chiến sĩ lái xe thuộc Đoàn vận tải Quang Trung.

-    Trần Chí Thành, lái xe tuyến đường Quảng Bình - Vĩnh Linh.

-    Lê Đình Phùng, lái xe kéo pháo Đại đội 1, pháo cao xạ Quảng Bình.

-    Vũ Văn Bính, lái xe Đội xe 802, Đoàn 8, Quảng Bình.

2. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

- Bác sĩ Tô Văn Thư, Bệnh viện Bắc Thái.

- Y tá Diệp, Xí nghiệp gỗ Hà Nội.

- Bác sĩ Vượng, Trạm da liễu Nam Hà.

- Bác sĩ Vinh, Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang.

- Y tá hải quân Đỗ Thị Hợi.

- Y tá Lý Thị Tanh ở xã Nguyễn Phúc, Bắc Thái.

- Y tá Nguyễn Thị Hoa, Đội cấp cứu phòng không thị xã Hà Tĩnh.

- Y tá Mạnh và nữ hộ sinh Vui, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

- Bác sĩ Nguyễn Văn Tiệp và y tá Nguyễn Thị Chinh ở Hải Phòng.

3. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

-    Nguyễn Ngọc Tính, học sinh Trường cấp II Hải Tiến, Hải Hậu, Nam Hà.

-    Bùi Văn Tam, bộ đội xăng dầu.

-    Chiến sĩ Tác, bộ đội biên phòng.

-    Chiến sĩ Liễu, Bảy cảnh sát giao thông huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

-    Các ông, bà: PhạmTiên, Nguyễn Nghĩa, Nguyễn Văn Thưởng, Trịnh Văn Ấm, Vũ Đức Hiền, Nguyễn Thanh Chiến, Nguyễn Thị Phòng, Nguyễn Thị Vân, khu phố Lê Chân, Hải Phòng.

-    Nguyễn Huy Hiệu, y tá, công an vũ trang Hải Phòng và một số người khác.

4. Báo Hà Nội mới ra ngày chủ nhật 11-1-1969, đưa tin và đăng ảnh Hợp tác xã cơ khí Trúc Sơn, Ngũ Xá, Ba Đình, đúc thành công tượng đồng Bác Hồ nặng 70 kg. Đọc báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh biết được tin này và không hài lòng.

5. Nhân dịp bộ đội thông tin mở Đại hội thi đua lập công quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

6. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

-    Phạm Văn Quý, xã Đức Sơn, Hà Tĩnh.

-    Đào Huân, xã Đức Dũng, Hà Tĩnh.

-    Lê Xuân Liệu, bộ đội thuộc đơn vị C3 Thông tin, Quân khu IV.

-    Đào Ngọc Tân, bộ đội thuộc phân đội 8, Đoàn 7 Thông tin.

-    Nguyễn Xuân Úc, lái xe thuộc Công ty ô tô Tuyên Quang.

-    Lê Văn My, lái xe Đội xe 5, Công ty vận tải hàng hóa Hà Nội.

-    Nguyễn Thị Dung, thợ máy thuộc Đội xe 282.

-    Cao Tưởng, thuyền trưởng vận tải, xã Diễn Trang, Nghệ An.

-    Nguyễn Thị Ngọc Anh, kỹ sư Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

-    Vũ Thị Tấm, xã An Lâm, huyện Nam Sách, Hải Hưng.

7. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

- Nguyễn Văn Quắc, xã Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình.

- Nông Quang Liêm, xã Hữu Khánh, Lộc Bình, Lạng Sơn.

- Nguyễn Văn An, xã Úc Sơn, Phú Bình, Bắc Thái.

- Nguyễn Văn Tịch, Đường Lâm, Ba Vì, Hà Tây.

- Cụ Điền, Hợp tác xã Sơn Hà, xã Hòa Bình, Lục Nam, Hà Bắc.

8. Danh sách những người được tặng huy hiệu:

- Chị Nguyễn Thị Cẩm, đảng viên thuộc chi bộ Hợp tác xã Nghiêm Xá, huyện Thường Tín có thành tích chăm sóc đàn lợn của tập thể.

- Chị Nguyễn Thị Vượng, Đội trưởng đội thủy lợi Hợp tác xã Liên Thông, huyện Thạch Thất đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Cụ Nguyễn Văn Tịch, xã viên Hợp tác xã Cam Toàn, xã Đường Lâm, Ba Vì đã có thành tích trồng 30.000 cây các loại và động viên hai con đi nhập ngũ.

9. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

-    Cụ Trần Văn Cựu, xã Đức Lập, Đức Thọ, Hà Tĩnh.

-    Cụ Kiều, xã Tứ Mỹ, Quảng Bình.

-    Cụ Trường Đình Gióng, xã Yên Tiến, Ý Yên, Nam Hà.

-    Cụ Dương Thị Na, Hợp tác xã Úc Sơn, xã Hương Sơn, huyện Phú Bình, Bắc Thái.

10. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

-    Cụ Tô Ngọc  Ngô, ở Mỹ Tú, xã Vĩnh Phú, Vĩnh Linh.

-    Bà Phạm Thị Thục, Hợp tác xã Thống nhất, Quảng Bình.

-    Em Nguyễn Phi Văn, xã Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

-    Đồng chí Đinh Văn Hường, Xí nghiệp vận tải Hòn Gai.

-    Lê Văn Sách, lực lượng Công an vũ trang.

-    An Ánh Sâm, khoa Nội, Quân y viện T.L.B.

-    Nguyễn Văn Mùi, đoàn vận tải ô tô.

-    Nguyễn Thanh Hưng, bộ binh.

-    Nguyễn Đức Minh, Đội 25, Thanh niên xung phong.

-    Lê Thị Tuyết Bình và Nguyễn Thị Phương, khu phố 5, thành phố Vinh, Nghệ An.

11. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

-    Y sĩ Nguyễn Văn Chon, xã Trung Kênh, Gia Lương, Hà Bắc.

-    Thượng sĩ Trần Văn Thao, Công an vũ trang Vĩnh Linh.

-    Em Bùi Văn Điệp, xã Yên Thọ, Đông Triều, Quảng Ninh.

-    Đồng chí Phạm Văn Thìn, Đội xe 808, Hà Tĩnh.

-    Đồng chí Hoàng Ngọc Lan, Công an vũ trang Thanh Hóa.

12. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

-    Trần Thị Tốt, thôn Yên Thư, Yên Lạc, Vĩnh Phú.

-    Cụ Lệ, thôn Duyệt Lễ, xã Minh Tân, huyện Phù Cừ, Hải Hưng.

-    Bác sĩ Lưu.

-    Trần Mùi Xiết, xã Tảo Ngáo, huyện Bát Xát, Lao Cai.

-    Nguyễn Thị Kim Thử, Hợp tác xã Tân Lý, xã Lý Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

-    Nguyễn Thị An, khối 8, quận Ba Đình, Hà Nội.

-    Nguyễn Thị Thục, xã Phú Thịnh, huyện Lâm Thao, Vĩnh Phú.

-    Đỗ Thị Thìn, xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, Hải Hưng.

13. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

-    Mẹ Trực, ở xã Thạch Hưng, huyện Thạnh Hà, Hà Tĩnh.

-    Phạm Minh Huy, thành phố Vinh, Nghệ An.

-    Phún Sập Múi, xã Hồng Kỳ, Móng Cái, Quảng Ninh.

-    Bùi Thị A, Nhà máy xi măng Hải Phòng.

-    Cụ Hộ, ở xã Đoài, Nghệ An.

-    Đặng Thị Hiền, hiệu trưởng trường cấp I

-    On Mưu Phương, Xí nghiệp giày vải Văn Hưng, Hà Nội.

-    Đinh Thị Lượt, Đại học Thủy lợi.

-    Chị Mùi, ga Hà Nội.

14. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

- Phùng Tô Muội, Đội công trình giao thông đường biển Hải Phòng.

- Bùi Xuân Khẩu, Nông trường ở Vĩnh Linh.

- Bùi Thị Lý, Nông trường Tây Hiếu, Nghệ An.

- Nguyễn Thị Khoa, Nông trường Tân Trào, Tuyên Quang.

- Nguyễn Thị Tuất, Nông trường Chí Linh, Hải Hưng.

- Phạm Thị Thanh, Nông trường Tô Hiệu, Sơn La.

- Nguyễn Văn Chiến, Nông trường Tô Hiệu, Sơn La.

- Nguyễn Thị Liễu, Hợp tác xã Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình.

- Liềng Nhục Kín, Hợp tác xã Hồng Kỳ, Đoan Tĩnh, Quảng Ninh.

- Nguyễn Thị Lan, xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Nghệ Tĩnh.

- Vũ Thị Mến, Yên Vân, Ninh Bình.

- Chị Chiêm, chị Thà, Kho lương thực Vĩnh Linh, Quảng Bình.

- Hoàng Phong Thụ, học sinh Trường cấp III Xuân Đỉnh, Hà Nội.

15. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

- Cụ Đường Văn Tài, ở xã Trung Giáp, huyện Phú Ninh, Vĩnh Phú.

- Cụ Bùi Văn Tinh, xã Đồng Lâm, Tiền Hải, Thái Bình.

- Nguyễn Văn Tiến, lái xe, Công ty vận tải Hà Tĩnh.

- Phạm Xuân Cư, bộ đội công binh.

- Lê Tráng Hưng, xã Tiên Nguyên, Bắc Quang, Hà Giang.

- Nguyễn Thị Hằng, Trường trung học Giao thông vận tải.

- Em Thắng, học sinh Trường Gia Phủ, Bảo Thắng, Lao Cai.

16. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

- Trần Thị Loan, Nhà máy dệt Nam Định.

- Vũ Thị Lương, Nhà máy dệt Nam Lý.

- Nguyễn Thị Phiên, Nhà máy dệt Nam Hà.

- Nguyễn Thị Tuyết, Nhà máy dệt Vĩnh Phúc.

- Trương Thị Keo, Nhà máy dệt Lạng Sơn.

- Đoàn Thị Hợi, Nhà máy dệt kim Đông Xuân, Hà Nội.

- Nguyễn Ngọc Lan, Nhà máy dệt 8-3, Hà Nội.

17. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

- Thiếu úy Hoàng Minh Phương.

- Thượng sĩ Trần Đình Kinh, Công an vũ trang Vĩnh Linh.

- Thượng sĩ Trần Văn Thao, Công an vũ trang Vĩnh Linh.

- Thượng  sĩ Lê Duy Cận, Đoàn xe 22.

- Thiếu úy Trần Văn Nguyên, Công an vũ trang Nghệ An.

- Trung sĩ Trần Minh Dệt, Công an vũ trang Nghệ An.

- Chuẩn úy Hoàng Bằng, Công an vũ trang Quảng Bình.

- Hạ sĩ Bế Thành Cảm, Công an vũ trang Lai Châu.

- Thượng sĩ Nguyễn Hữu Nhiên, Công an vũ trang Lai Châu.

- Hạ sĩ Sùng Séo Kinh, Công an vũ trang Lai Châu.

18. Đây là phiên họp Bộ Chính trị cuối cùng ở Nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

19. Đầu năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cho ngành than lá cờ làm giải thưởng thi đua luân lưu cho đơn vị nào sản xuất khá nhất. Hết quý I năm 1969, Xí nghiệp cơ khí Cẩm Phả là xí nghiệp đầu tiên của ngành than được nhận phần thưởng này.

20. Danh sách những người được thưởng huy hiệu:

-    Nguyễn Văn Hàn, lái xe, Xí nghiệp vận tải ô tô.

-    Trần Đình Tâm, cán bộ kỹ thuật Trại nghiên cứu giống lúa Ỷ La, Tuyên Quang.

-    Sầm Viết Phin, cán bộ kỹ thuật ngành địa chất thăm dò.

-    Đỗ Ngọc Hải, thợ điện Nhà máy cơ khí nông nghiệp.

-    Nguyễn Văn Mộc, Nhà máy cao su Sao Vàng.

-    Nguyễn Bá Tiến, Nhà máy sửa chữa ô tô Thanh Hóa.

-    Đồng Xuân Tấu, Lâm trường gỗ Hữu Lũng, Lạng Sơn.