Lời nói đầu

Cập nhật lúc 15h45  -  Ngày 12/10/2016

share facebookgửi emailin bài này

LỜI NÓI ĐẦU 

Tiểu sử Tôn Đức Thắng gắn liền với lịch sử vẻ vang của cách mạng Việt Nam và với sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân thế giới. Tôn Đức Thắng là một chiến sĩ cách mạng kiên cường, mẫu mực, một người lãnh đạo kính mến và thân thiết của dân tộc ta.

Tôn Đức Thắng là một trong số các chiến sĩ lớp đầu của phong trào công nhân và phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta, là một trong những người bạn chiến đấu thân thiết lâu năm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Từ những năm đầu của thế kỷ XX, Tôn Đức Thắng đã thành lập Công hội bí mật tham gia lãnh đạo phong trào yêu nước của giai cấp công nhân, nhân dân Việt Nam và đứng vào hàng ngũ những chiến sĩ tiên phong.

Tôn Đức Thắng là một trong những công nhân Việt Nam đầu tiên hoạt động trong những phong trào công nhân Pháp. Tôn Đức Thắng đã tham gia cuộc nổi dậy của hải quân Pháp ở Biển Đen và kéo cờ đỏ trên một chiến hạm Pháp, ủng hộ nước Nga Xôviết, nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, chống sự can thiệp vũ trang của bọn đế quốc đối với Nhà nước Xôviết non trẻ.

Cuộc đời hoạt động cách mạng lâu dài của Tôn Đức Thắng đầy gian lao, thử thách. Tôn Đức Thắng bị bọn đế quốc bắt giam giữa lúc đang hoạt động sôi nổi trong Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Nam Bộ. Gần 17 năm bị tù đày ở Khám Lớn Sài Gòn và Côn Đảo, Tôn Đức Thắng luôn luôn nêu cao tinh thần cách mạng kiên cường, tin tưởng vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, từ Côn Đảo trở về Tôn Đức Thắng bắt tay ngay vào hoạt động cách mạng tích cực, liên tục cho đến tận cuối đời, góp phần cùng với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân, kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, vì độc lập thống nhất của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội.

Tôn Đức Thắng là người tiêu biểu nhất cho cho chính sách đại đoàn kết của Đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bất kỳ ở cương vị công tác nào, mặc dù tuổi cao, đồng chí luôn luôn phấn đấu quên mình để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Tôn Đức Thắng là một tấm gương sáng về lòng trung thành, tận tụy; về tinh thần anh dũng, bất khuất; về đức tính khiêm tốn, giản dị.

Chúng ta rất tự hào về sự nghiệp và đạo đức cách mạng của Tôn Đức Thắng. Chúng ta quyết mãi mãi noi theo tấm gương cao cả của Tôn Đức Thắng để khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng.

Trước nay, đã có một số công trình của cá nhân và tập thể nghiên cứu thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động cách mạng của Tôn Đức Thắng. Đặc biệt là nhân dịp kỷ niệm 100 năm và 115 năm ngày sinh Tôn Đức Thắng, tại An Giang, quê hương Tôn Đức Thắng và tại Hà Nội đã cho ra mắt bạn đọc những tập sách về cuộc đời và sự nghiệp, hồi ký Tôn Đức Thắng có giá trị khoa học, thực tiễn, qua đó một số tư liệu mới đã được công bố.

Ngày 04 tháng 9 năm 2002, Bộ Chính trị đã ra Quyết định số 50-QĐ/TW về Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử thân thế, sự nghiệp cách mạng 10 đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, trong đó có đề tài Tôn Đức Thắng tiểu sử.

Từ đó đến nay, dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình cùng cơ quan chủ trì Chương trình là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban biên soạn đề tài Tôn Đức Thắng Tiểu sử đã mở rộng thu thập tài liệu ở An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... Đến nay, đề tài đã sưu tập được một hệ thống tư liệu hoàn thành tác phẩm Tôn Đức Thắng Biên niên tiểu sử và Tôn Đức Thắng - Tiểu sử. Đây là kết quả làm việc của nhiều cộng tác viên trong và ngoài Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, của một số chuyên gia đã có nhiều năm nghiên cứu về Tôn Đức Thắng. Công trình được hoàn thành nhờ sự kế thừa và phát triển, nâng cao những công trình đi trước.

Cuộc đời 92 năm với gần bảy mươi năm đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người của Tôn Đức Thắng cho tới nay còn lại rất ít tài liệu. Vì vậy, tuy đã có nhiều cố gắng, công trình Tôn Đức Thắng Tiểu sử chắc chắn vẫn còn thiếu sót. Các tác giả vô cùng biết ơn bạn đọc gần xa, nhất là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các bậc lão thành cách mạng gửi cho chúng tôi những góp ý và những tư liệu mới về Tôn Đức Thắng.

Nhân dịp công trình hoàn thành. Nhóm biên soạn hết sức cảm ơn các tập thể và cá nhân đã cung cấp tài liệu, hợp tác, động viên, góp nhiều ý kiến quý báu với chúng tôi trong quá trình thực hiện đề tài. Đặc biệt là sự quan tâm của Ban Chỉ đạo Chương trình và Ban Chủ nhiệm Chương trình đã giúp cho đề tài hoàn thành đúng tiến độ, theo đúng yêu cầu đặt ra.

                                                                                          TẬP THỂ TÁC GIẢ