Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng về kết quả bầu cử của Đại hội do đồng chí Lê Đức Thọ trình bày Sáng ngày 31 tháng 3 năm 1982

Cập nhật lúc 15h29  -  Ngày 24/09/2015

share facebookgửi emailin bài này

Thưa Đoàn Chủ tịch, 

Thưa các vị khách quý, 

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội, 


Tôi xin thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội kết quả Đại hội bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá V và kết quả Ban Chấp hành Trung ương bầu đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V gồm 152 đồng chí, trong đó 116 đồng chí Uỷ viên chính thức và 36 đồng chí Uỷ viên dự khuyết. 

Sau đây là danh sách 116 đồng chí Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương: 

1- Lê Duẩn 

2- Trường Chinh 

3- Phạm Văn Đồng 

4- Phạm Hùng 

5- Lê Đức Thọ 

6- Võ Nguyên Giáp 

7- Nguyễn Duy Trinh 

8- Lê Thanh Nghị 

9- Trần Quốc Hoàn 

10- Văn Tiến Dũng 

11- Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) 

12- Lê Văn Lương 

13- Chu Huy Mân 

14- Võ Chí Công 

15- Tố Hữu 

16- Võ Văn Kiệt 

17- Đỗ Mười 

18- Nguyễn Thanh Bình 

19- Nguyễn Văn Chí (Sáu Chí) 

20- Đỗ Chính 

21- Cao Đăng Chiếm (Sáu Hoàng) 

22- Nguyễn Côn 

23- Lê Quang Đạo 

24- Nguyễn Thị Định 

25- Trần Độ 

26- Trần Đông 

27- Ngô Duy Đông 

28- La Lâm Gia (Bảy Máy) 

29- Song Hào 

30- Vũ Thị Hồng 

31- Lê Khắc 

32- Bùi Thanh Khiết 

33- Nguyễn Lam 

34- Trần Lâm 

35- Trần Lê (Năm Hoà) 

36- Trần Văn Long (Mười Dài) 

37- Đồng Sĩ Nguyên 

38- Nguyễn Thị Như 

39- Đỗ Văn Nguyện (Tư Nguyện) 

40- Vũ Oanh 

41- Trần Phương 

42- Trần Quyết 

43- Trần Quỳnh 

44- Trần Văn Sớm 

45- Nguyễn Đức Tâm 

46- Nguyễn Cơ Thạch 

47- Đặng Thí 

48- Nguyễn Hữu Thụ 

49- Nguyễn Đức Thuận 

50- Đào Duy Tùng 

51- Hoàng Tùng 

52- Nguyễn Đình Tứ 

53- Nguyễn Ngọc Trìu 

54- Nguyễn Vịnh 

55- Trần Xuân Bách 

56- Nguyễn Đức Bình 

57- Lê Đức Bình 

58- Nguyễn Thị Bình 

59- Vũ Đại 

60- Trần Hữu Đắc 

61- Nguyễn Hoà 

62- Đinh Nho Liêm 

63- Vũ Mão 

64- Bình Phương 

65- Vũ Quang 

66- Lê Đức Thịnh 

67- Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) 

68- Lê Quang Chữ (Năm Chữ) 

69- Y-ngông Niek Đam 

70- Nguyễn Đáng (Năm Trung) 

71- Lê Văn Hiền (Tám Hiền) 

72- Trần Quốc Hương (Mười Hương) 

73- Nguyễn Xuân Hữu (Bảy Hữu) 

74- Trần Kiên (Nguyễn Tuấn Tài) 

75- Vũ Đình Liệu (Tư Bình) 

76- Vũ Ngọc Linh 

77- Trường Minh 

78- Y Một 

79- Hồ Nghinh 

80- Lê Văn Phẩm (Chín Hải) 

81- Bùi San 

82- Nguyễn Văn Sĩ 

83- Bùi Quang Tạo 

84- Lê Việt Thắng (Việt Thắng) 

85- Lê Phước Thọ (Sáu Hậu) 

86- Mai Chí Thọ (Năm Xuân) 

87- Trần Vỹ 

88- Phạm Bái 

89- Nguyễn Kỳ Cẩm 

90- Nguyễn Văn Đức 

91- Nguyễn Văn Hơn (Sáu Sên) 

92- Phạm Văn Hy (Tư Hy) 

93- Hoàng Nó 

94- Hoàng Quy 

95- Phan Minh Tánh 

96- La Thăng 

97- Võ Trung Thành (Năm Vinh) 

98- Vũ Thắng 

99- Hoàng Minh Thắng 

100- Lâm Văn Thê (Ba Hương) 

101- Vương Dương Tường 

102- Lê Đức Anh 

103- Hoàng Cầm 

104- Lê Ngọc Hiền 

105- Đặng Vũ Hiệp 

106- Đoàn Khuê 

107- Vũ Lập 

108- Bùi Phùng 

109- Nguyễn Quyết 

110- Lê Trọng Tấn 

111- Hoàng Văn Thái 

112- Đàm Quang Trung 

113- Nguyễn Thế Bôn 

114- Nguyễn Minh Châu 

115- Nguyễn Nam Khánh 

116- Trần Văn Phác. 

Danh sách 36 đồng chí Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương: 

1- Nguyễn Chân 

2- Nguyễn Cảnh Dinh 

3- Lê Văn Dỹ 

4- Phan Xuân Đợt 

5- Hồng Hà 

6- Nguyễn Văn Hiệu 

7- Phạm Hưng 

8- Đặng Hữu 

9- Nguyễn Khánh 

10- Đinh Văn Lạp 

11- Trần Đức Lương 

12- Chu Tam Thức 

13- Phan Ngọc Tường 

14- Lê Văn Triết 

15- Nguyễn Tấn Trịnh 

16- Hà Xuân Trường 

17- Nguyễn Chí Vu 

18- Phạm Thế Duyệt 

19- Trần Thị Đường 

20- Vũ Ngọc Hải 

21- Vũ Tuyên Hoàng 

22- Phan Thanh Liêm 

23- Nguyễn Thị Yến 

24- Nguyễn Văn An 

25- Lê Đại 

26- Trần Anh Điền 

27- Hà Trọng Hoà 

28- Hà Thiết Hùng 

29- Phan Văn Khải 

30- Trần Tấn 

31- Đoàn Duy Thành 

32- Đoàn Thanh Vị 

33- Nguyễn Thị Ngọc Liên 

34- Tráng A Pao 

35- Nguyễn Hoà 

36- Hồ Quang Hoá. 

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội, 

Ngày 30-3-1982, Ban Chấp hành Trung ương mới đã họp Hội nghị lần thứ nhất của Đại hội khoá V để bầu đồng chí Tổng Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. 

Tôi xin trân trọng báo cáo với Đại hội là Ban Chấp hành Trung ương mới đã nhất trí bầu đồng chí Lê Duẩn kính mến là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 

Bộ Chính trị gồm 13 đồng chí Uỷ viên chính thức và hai đồng chí Uỷ viên dự khuyết. 

13 đồng chí Uỷ viên chính thức Bộ Chính trị là các đồng chí: 

1- Lê Duẩn 

2- Trường Chinh 

3- Phạm Văn Đồng 

4- Phạm Hùng 

5- Lê Đức Thọ 

6- Văn Tiến Dũng 

7- Võ Chí Công 

8- Chu Huy Mân 

9- Tố Hữu 

10- Võ Văn Kiệt 

11- Đỗ Mười 

12- Lê Đức Anh 

13- Nguyễn Đức Tâm. 

* Hai đồng chí Uỷ viên dự khuyết Bộ Chính trị là các đồng chí: 

1- Nguyễn Cơ Thạch 

2- Đồng Sỹ Nguyên 

Ban Bí thư gồm 10 đồng chí như sau: 

1- Lê Duẩn 

2- Lê Đức Thọ 

3- Võ Chí Công 

4- Nguyễn Đức Tâm 

5- Nguyễn Lam 

6- Lê Quang Đạo 

7- Hoàng Tùng 

8- Nguyễn Thanh Bình 

9- Trần Kiên 

10- Trần Xuân Bách. 

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng gồm bảy đồng chí, như sau: 

1- Trần Kiên 

2- Nguyễn Văn Chí 

3- Vũ Thị Hồng 

4- Trần Hữu Đắc 

5- Hoàng Văn Kiểu 

6- Phạm Chánh 

7- Nguyễn Văn Trọng. 

Tất cả các cuộc bầu cử nói trên đã thành công rất tốt đẹp. 

Lưu tại Kho Lưu trữ
Trung ương Đảng.

Gửi phản hồi
Họ và tên: (*)
Nghề nghiệp:
Địa chỉ:
Email: (*)
Tiêu đề:
Nội dung: (*)
Tệp đính kèm:
Mã bảo vệ: (*)
 

Các trường có dấu (*) là thông tin bắt buộc.
Bài cùng chuyên mục