Hội nghị biểu dương già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu các dân tộc tỉnh lần thứ V, năm 2017. Ảnh PN

Đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết: Trong những năm qua, các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong tỉnh đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với xã hội và cộng đồng dân cư, có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; vận động nhân dân không mê tín dị đoan, không tin vào kẻ xấu, xây dựng thôn bản, tổ dân phố vững mạnh; giáo dục, động viên con cháu học tập, lao động sản xuất; tích cực vận động con cháu, nhân dân không tranh chấp đất đai, phá rừng, không trồng, không hút, không bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng các chất ma túy.

5 năm qua, các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín các dân tộc tỉnh Điện Biên bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình, thực sự là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tiêu biểu như: Gia đình ông Hồ Sín Dèn (huyện Mường Chà) làm kinh tế giỏi, hàng năm cho thu nhập trên 200 triệu đồng; ông Giàng A Thẹ (huyện Điện Biên) với mô hình chăn nuôi đại gia súc kết hợp với nuôi cá, mỗi năm cho thu nhập trên 70 triệu đồng...

Các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc các gia đình chính sách, người có công. Cùng với đó là tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh ủng hộ "Quỹ người nghèo" được hơn 19 tỷ đồng, làm trên 800 nhà "Đại đoàn kết"; hỗ trợ cây, con giống, chăn ấm, áo ấm, hỗ trợ học sinh nghèo...

Đồng thời, các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín phối hợp với cơ quan chức năng vận động hơn 4.500 người nghiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng; 1.365 người đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện. Điển hình như ông Bàn Văn Hoại (huyện Mường Nhé), ông Thùng Văn Pỏm (huyện Nậm Pồ), ông Giàng Dũng Hầu (TX. Mường Lay)...

Nhiều người uy tín tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ như: Bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận; tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh, là thành viên mẫu mực của các tổ chức chính trị - xã hội…

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã ký cam kết với đại diện 19 dân tộc là các vị già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu./.

Phương Nhi