Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Ảnh: Theo Báo Chính phủ).

55 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm: Viện Phim Việt Nam; Viện Bảo tồn di tích; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh; Học viện Âm nhạc Huế; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam; Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Sân khấu -  Điện ảnh Hà Nội; Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh; Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng;

Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bào tàng Lịch sử quốc gia; Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam; Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam; Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch; Thư viện Quốc gia Việt Nam;

Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật; Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào; Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam; Nhà hát Cải lương Việt Nam; Nhà hát Chèo Việt Nam; Nhà hát Tuồng Việt Nam; Nhà hát Múa rối Việt Nam; Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam; Nhà hát Kịch Việt Nam; Nhà hát Nhạc, Vũ, Kịch Việt Nam; Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam; Nhà hát Ca, Múa, Nhạc dân gian Việt Bắc; Nhà hát Tuổi trẻ; Liên đoàn Xiếc Việt Nam; Nhà hát Lớn Hà Nội;

Trường quay Cổ Loa; Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh; Trung tâm Chiếu phim quốc gia; Trung tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam; Trường Cao đẳng Múa Việt Nam; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc; Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Trường Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai; Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội; Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng; Trường Cao đẳng Du lịch Huế; Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang; Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng; Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu; Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt; Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ; Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh; Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam./.

K.T