Ảnh minh họa (Ảnh: Thế Dương)

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Đắk Lắk, trong đợt kiểm tra này, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá các nội dung: kết quả triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh; tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại địa phương; đánh giá kết quả hoạt động của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban chỉ đạo.

Về công tác gia đình, Đoàn sẽ kiểm tra việc tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; công tác triển khai các văn bản, đề án, chương trình thuộc Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Ngoài ra, Đoàn cũng sẽ kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp huyện, cấp xã trong hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình".

Việc kiểm tra nhằm đánh giá thực trạng, kết quả thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình; sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất của địa phương; việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phong trào trong việc thực hiện phong trào, nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa để tham mưu, đề xuất các nội dung phù hợp, sát với thực tiễn trong thời gian tới.

K.T (T.H)