Đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ
phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Đ.H)

Ngày 17/1, tại Vĩnh Phúc, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc; Bùi Huy Vĩnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đông đảo đại diện lãnh đạo tỉnh, sở, ngành, địa phương và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ qua các thời kỳ.

Theo báo cáo tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, trong năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần trực tiếp và hiệu quả vào thành tựu chung của tỉnh.

Ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp do thực tiễn đặt ra; triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đảm bảo yêu cầu, nội dung, chất lượng và tiến độ. Chủ động hơn trong việc nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, nhất là những vấn đề lớn, những vụ việc nhạy cảm phát sinh mới. Phối hợp chặt chẽ với các ngành cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, báo chí một cách mạnh mẽ, quyết liệt, nhất quán, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để thúc đẩy việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh cùng với hệ thống tuyên giáo các xã, phường, thị trấn đã thể hiện được tính chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu và trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác Tuyên giáo của Vĩnh Phúc cũng còn một số hạn chế nhất định, đó là: Một số tổ chức đảng chưa duy trì thường xuyên việc đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sinh hoạt định kỳ. Việc xây dựng, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến chưa được nhiều, chưa tạo được sức lan tỏa, thuyết phục trong xã hội.

Trao Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc” cho các cá nhân có nhiều thành tích
trong công tác Tuyên giáo Vĩnh Phúc (Ảnh: Đ.H)

Việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh hiệu quả chưa cao. Chất lượng một số công trình nghiên cứu biên soạn lịch sử Đảng bộ cấp xã còn hạn chế. Công tác giáo dục lịch sử địa phương, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ chưa được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về lĩnh vực khoa giáo chưa thường xuyên. Việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn hạn chế, vẫn còn tình trạng một số gia đình cán bộ, đảng viên tổ chức việc cưới, việc tang chưa tiết kiệm. Việc bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ tuyên giáo ở một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Chất lượng thông tin báo cáo ở một số đơn vị chưa cao…

Ghi nhận những kết quả tích cực đã đạt được cũng như yêu cầu Ban Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc cần có những biện pháp hiệu quả để khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng chí Hoàng Thị Thuý Lan - Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu trong năm 2019, cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng nội dung, phương thức công tác theo hướng “Nhanh nhạy - hiệu quả - thuyết phục - bám sát thực tiễn”; khắc phục cách làm áp đặt, tuyên truyền một chiều; cần lấy lý luận và cơ sở thực tiễn để tăng cường tính thuyết phục trong công tác Tuyên giáo. Nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả của công tác nghiên cứu dư luận xã hội, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thông tin, dành sự quan tâm nhiều hơn nữa công tác tư tưởng với thế hệ trẻ, giới trí thức, văn nghệ sỹ, công nhân, nông dân…

Cũng tại Hội nghị, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và có nhiều đóng góp trong công tác Tuyên giáo Vĩnh Phúc đã vinh dự được nhận Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Vĩnh Phúc”; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo”…/.

Đặng Hiếu