Một tiết mục văn nghệ tại buổi khai mạc triển lãm.

Triển lãm “Lời căn dặn của Người” nhằm khẳng định những giá trị to lớn của bản Di chúc thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Triển lãm còn là hoạt động có ý nghĩa văn hóa, chính trị, xã hội sâu sắc; tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thông qua triển lãm, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc thực hiện Di chúc của Bác; động viên tất cả mọi người, mọi giai tầng xã hội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm nhấn trong triển lãm là khu trưng bày chung với chuyên đề “Lời căn dặn của Người” với gần 120 tài liệu, hình ảnh và hiện vật, giới thiệu đến công chúng những thành tựu nổi bật của tỉnh Kon Tum đạt được trong thời gian qua, trong đó có phần trưng bày toàn văn bản gốc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số tài liệu, hiện vật, hình ảnh quan trọng liên quan đến Di chúc của Người.

Triển lãm mở cửa phục vụ đông đảo nhân dân đến hết ngày 19/9/2019./.

Tin, ảnh: Phi Em