Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Đức Luận
 
Ngày 14/5/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019).

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn thông qua thông cáo báo chí về lịch sử truyền thống xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng Bộ đội biên phòng Việt Nam, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn; kết quả thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân để cung cấp các thông tin tư liệu cần thiết cho hoạt động của các phóng viên, văn nghệ sĩ. Cùng với đó, đánh giá kết quả công tác phối hợp truyền thông giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lạng Sơn với các cơ quan truyền thông đại chúng, các cơ quan văn hóa, văn học nghệ thuật, các văn nghệ sĩ trong thời gian qua, xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác truyền thông trong thời gian tới.

Các đại biểu dự hội nghị nêu nhiều ý kiến về việc đề nghị Bộ đội biên phòng Lạng Sơn và các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, làm tốt công tác điền dã thâm nhập thực tế, tạo điều kiện thuận lợi để các phóng viên, các văn nghệ sĩ sáng tạo, sáng tác các tác phẩm văn nghệ bảo đảm chất lượng; thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng, các cơ quan văn hóa, văn học nghệ thuật trong thực hiện các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền về lực lượng Bộ đội biên phòng Việt Nam, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn, Ngày Biên phòng toàn dân, các gương điển hình, xuất sắc của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện công tác biên phòng.

Việc họp báo nhằm định hướng nội dung, đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, truyền thông sâu rộng về lực lượng Bộ đội biên phòng, Bộ đội biên phòng Lạng Sơn trong các cấp, các ngành, quần chúng nhân dân thông qua các hoạt động nghệ thuật, các bài viết trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung ương, của tỉnh và của các ngành. Qua đó, góp phần thiết thực trong giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, động viên cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng và nhân dân biên giới yên tâm gắn bó, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Đức Luận