Đoàn đại biểu TP Hà Nội đặt hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lê-nin. (Ảnh:TA)

Trước Tượng đài V.I. Lê-nin, các lãnh đạo TP Hà Nội đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới và Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, người sáng lập Nhà nước Xô Viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới; nguyện cùng nhau kiên định thực hiện lý tưởng và con đường cách mạng vô sản của V.I Lê-nin cũng như Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng Thủ đô, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới.

Cùng ngày, tuổi trẻ Thủ đô, các cơ quan, đoàn thể, các đơn vị của TP Hà Nội cũng đã đến đặt hoa tại tượng đài V.I. Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga.

Cách mạng Tháng Mười Nga là một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử cận đại, một cuộc cách mạng xóa bỏ chế độ người bóc lột người, đem lại quyền làm chủ cho nhân dân lao động và hòa bình cho các dân tộc trên thế giới.  Từ sau Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, chủ nghĩa xã hội được biết đến không chỉ là một học thuyết mà còn là một chế độ xã hội mới tốt đẹp, trở thành tấm gương để các dân tộc bị áp bức noi theo. Với mỗi người dân Việt Nam, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga luôn có ý nghĩa vô cùng quan trọng và thiêng liêng./.

Trung Anh