leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Theo Báo Sơn La. 

Liên hoan nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào xây dựng bản, tổ dân phố văn hóa nói riêng và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" nói chung. Đây cũng là đợt sinh hoạt có ý nghĩa chính trị rộng lớn góp phần đánh giá kết quả phong trào xây dựng bản, tổ dân phố văn hóa đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời tôn vinh những bản, tổ dân phố văn hóa đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã và đang góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội.

Liên hoan cũng nhằm tạo điều kiện cho các bản, tổ, tiểu khu phố văn hóa gặp gỡ giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu những cách làm hay, những biện pháp hữu hiệu trong việc triển khai phong trào xây dựng bản, tổ dân phố văn hóa, từ đó nhân rộng trong những phong trào tiếp theo.

Trong khuôn khổ diễn ra Liên hoan sẽ gồm nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ và các cuộc thi: chào hỏi; tìm hiểu kiến thức; năng khiếu; chung tay xây dựng Nông thôn mới, thực hiện phong trào xây dựng Phường văn minh đô thị, Thị trấn văn minh đô thị…

Ở phần thi chào hỏi, dưới hình thức sân khấu hóa, các đội tham gia sẽ giới thiệu những nét tiêu biểu nhất về bản, tiểu khu, tổ dân phố và những hoạt động hưởng ứng phong trào xây dựng bản, tiểu khu, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa.

Phần thi tìm hiểu kiến thức, các đội tham gia sẽ tìm hiểu kiến thức cơ bản về các Nghị định, thông tư, quy định... về văn hóa, tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, thôn văn hóa, ấp văn hóa.....Phần thi năng khiếu, mỗi đội tham gia sẽ được lựa chọn 03 tiết mục thuộc lĩnh vực ca, múa, nhạc có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa...

Dưới hình thức sân khấu hóa, có thể là tiểu phẩm, hoạt cảnh, hát múa... phần thi chung tay xây dựng Nông thôn mới, thực hiện phong trào xây dựng Phường văn minh đô thị, Thị trấn văn minh đô thị sẽ tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng xây dựng nông thôn mới...theo đúng chủ trương, quy định của Đảng và Nhà nước.

Theo kế hoạch, Liên hoan ở cấp huyện, thành phố sẽ diễn ra trong tháng 7, 8 năm 2020. Liên hoan cấp tỉnh tổ chức trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2020./.

 

Xuân Hùng