Ngày 15/11, Tỉnh Đoàn Vĩnh Long đã tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ VI, với sự tham dự của đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.


Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện 06 đội thi

Tham gia Hội thi, 6 đội đại diện cho Đoàn trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Đại học Cửu Long, Đại học Sư phạm kỹ thuật, Cao đẳng Sư phạm, Cao đẳng Cộng đồng, Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long phải trải qua 4 phần thi, gồm: theo dòng lịch sử, dấu chân phía trước, đi tìm chân lý và ánh sáng soi đường, với nội dung xoay quanh về kiến thức cơ bản các môn lý luận Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các vấn đề về chủ quyền, biển, đảo của Việt Nam gắn với việc bảo vệ Tổ quốc; các nội dung khởi nghiệp của thanh niên và Cách mạng Công nghiệp 4.0; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Long lần X và lịch sử, kinh tế - chính trị, văn hóa- xã hội của tỉnh...

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba và 03 giải khuyến khích cho các đội thi. Đơn vị Đoàn Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đạt giải nhất hội thi.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Long Nguyễn Huỳnh Thu, đây là lần thứ 6 Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức Hội thi này, mục đích là nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền sâu rộng quá trình ra đời, phát triển của Đảng, những thành tựu to lớn của đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực trong 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên; qua đó nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh./.

Quang Chiến