Ngày 10/9, tại TP Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đến dự khai mạc và phát biểu chào mừng Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương khẳng định: Văn học nghệ thuật (VHNT) là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế, là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người, là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam.


Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc hội nghị tập huấn

Với vai trò và tầm quan trọng như vậy, Đảng ta luôn coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, không ngừng đổi mới, hoàn thiện tư duy lý luận, đường lối, quan điểm về văn hóa, VHNT.

Tính từ năm 2009 đến nay, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương đã tổ chức được nhiều hội nghị tập huấn, mời các báo cáo viên có kinh nghiệm chuyên môn, đã và đang tham gia công tác lãnh đạo về văn học nghệ thuật để giảng dạy. Qua đó, giúp học viên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người hoạt động lý luận phê bình văn học nghệ thuật củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chào mừng tại Hội nghị

Chào mừng các đại biểu đến TP Hồ Chí Minh dự tập huấn, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Sài Gòn – TP Hồ Chí Minh từ khi hình thành và phát triển luôn là nơi giao thoa, hội tụ của các dòng chảy văn hóa. Với tính cách là một thành phố hội nhập, TP Hồ Chí Minh hội tụ đầy đủ các loại hình nghệ thuật của tất cả các vùng miền trong cả nước, là nơi giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống và cũng là nơi tiếp nhận những xu hướng nghệ thuật mới, hiện đại của thế giới.

Khẳng định VHNT có vai trò hết sức quan trọng đối với TP Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, những năm qua, lãnh đạo Thành phố cũng thường xuyên tổ chức gặp gỡ với văn nghệ sĩ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những kiến nghị của văn nghệ sĩ để kịp thời định hướng, điều chỉnh các chính sách quản lý văn hoá cho phù hợp, cũng như phát huy trí tuệ, trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sĩ Thành phố trong xây dựng, phát triển văn hoá, nghệ thuật Thành phố và đất nước.

Hiện nay, Thành phố có đội ngũ văn nghệ sĩ, người làm văn hoá hùng hậu với hơn 5.500 hội viên của 9 hội chuyên ngành thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh và rất nhiều văn nghệ sĩ hoạt động tự do trên mọi lĩnh vực văn học, nghệ thuật.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, trong thời gian qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó có chương trình "Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật" phát sóng định kỳ hàng tháng trên HTV9. Đến nay đã thực hiện được 38 số, trở thành diễn đàn chính luận để tọa đàm, trao đổi về tình hình, hoạt động văn học nghệ thuật Thành phố. Đây là một hoạt động sáng tạo đạt được nhiều hiệu quả trong lý luận, phê bình của Hội.

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị

Sau phát biểu chào mừng của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, các học viên đã được nghe các chuyên đề tại Hội nghị. Cụ thể, học viên được tìm hiểu các chuyên đề: "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật", "Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", "Định hướng xây dựng và phát triển lý luận văn học, nghệ thuật", "Tình hình Điện ảnh hiện nay - Vấn đề và giải pháp" và "Tình hình Sân khấu hiện nay - Vấn đề và giải pháp" với diễn giả là những nhà quản lý văn hoá, các nghệ sĩ đầu ngành uy tín nhằm nâng cao nhận thức, củng cố quan điểm về phát triển văn học nghệ thuật đất nước trong tình hình mới, làm rõ trách nhiệm của người nghệ sĩ, xử lý những vấn đề nảy sinh trong quản lý văn học, nghệ thuật hiện nay...

Được biết, lớp tập huấn lần này diễn ra đến ngày 12/9 với sự tham gia của 267 học viên là lãnh đạo, cán bộ tuyên giáo các tỉnh thành ủy phụ trách lĩnh vực văn hoá văn nghệ, cán bộ nghiên cứu, làm công tác lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật, các phóng viên - biên tập viên đến từ 34 tỉnh thành khu vực phía Nam, các cơ quan báo chí, xuất bản trung ương và địa phương./.

Tin, ảnh: V.Lê